AEX index

aex index

aex index

De meeste mensen kennen AEX als iets dat te maken heeft met de aandelenbeurs in Amsterdam. Mensen die geld beleggen, zijn echter afhankelijk van de ontwikkelingen van de AEX.

AEX staat voor ‘Amsterdam Exchanges’ (de Engelse naam voor aandelenbeurs van Amsterdam). Andere belangrijke aandelenbeurzen bevinden zich in Frankfurt, Parijs, Londen en New York. De belangrijkste beursindexen, de Dow Jones en de Nasdaq, bevinden zich in New York.

Wat is een beursindex?

Een beursindex geeft de ontwikkelingen weer van de miljoenen aandelen die per dag op een beurs worden verhandeld. Zo wordt het mogelijk om de richting waarin de aandeelkoersen zich bewegen dagelijks te evalueren. Dit is vooral van belang voor mensen die in aandelen handelen, ze hebben er namelijk heel wat geld in gestopt. Ze zijn dus volledig afhankelijk van het wispelturige gedrag van de beurs.  Als de aandelen aan het dalen zijn, kopen de aandeelhouders deze in. Ze hopen dat deze aandelen met winst kunnen verkopen zodra ze in waarde gestegen zijn. Als de aandelen een hoogtepunt bereiken, verkopen de aandeelhouders deze. Bij het failliet gaan van een bedrijf, zijn de aandelen ervan niets meer waard en is ook de aandeelhouder failliet. Ook economen volgen de beursindexen, omdat de stand van de beurs een aanwijzing kan zijn van de verdere ontwikkeling van de economie.

De koers van de aandelen

Wat is een aandeel dan? Elk aandeel is een klein stukje van een bedrijf. Heb je bijvoorbeeld tien aandelen van de AKZO in je bezit, dan ben je mede- eigenaar van AKZO. Dus als een aandeelhouder van AKZO een deel van zijn aandelen wil verkopen, kun je die kopen. Je kunt ook van naamloze vennootschappen (nv’s) aandelen kopen. Als je aandelen bezit van een bedrijf, heb je recht op het dividend, dit wil zeggen een stukje van de winst dat het bedrijf maakt. Als de aandeelhouders verwachten dat AKZO meer winst zal maken, dan kunnen ze de aandelen verkopen omdat AKZO minder dividend uitkeert. Als de aandelen mogelijk gaan dalen, willen de mensen er minder voor betalen, met als gevolg dat de koers van het aandeel daalt.

De bepaling van de index

Vaak kunnen er op één dag bepaalde aandeelkoersen dalen en andere dan weer stijgen. De bedrijven berekenen de index als volgt:

Het aantal aandelen waarmee het bedrijf meetelt in de index wordt vermenigvuldigd met de waarde van de aandelen van vandaag, dit levert een aantal indexpunten op. Met behulp van deze indexpunten kan men de waarde van de AEX op die dag bepalen.

Een mandje aandelen

De AEX index is een mandje met een aantal aandelen van een aandeelhouder. De waarde van de AEX index wordt bepaald door de totale waarde van de aandelen. De index kan dus beschouwd worden als een graad meter voor de ontwikkelingen van de beurs.

De AEX index wordt elk jaar herzien. Slecht functionerende bedrijven worden uit de index gegooid om plaats te maken voor nieuwe, ‘schone’ bedrijven.

About the Author

>