Aftrekbare uitgave

Aftrekbare uitgave voor belastingen van de verdiensten

Bij de aanschaf van een recente flat maakt u allerhande uitgave voor uw bekostiging diegene aftrekbaar zijn. Deze bekostigingen zijn aftrekbaar voor de belastingen van de verdiensten met de conditie dat de bekostiging gebruikt word voor de aanschaffing, verzorging of correctie van uw eigen flat.

Aftrekbare uitgave

Nochtans de onderstaande kosten zijn meegeleent in uw hoofdsom zijn deze toch aftrekbaar voor de belastingen van de verdiensten. De onderstaande onkosten zijn aftrekbaar:
• Afsluituitgave
• Nationale Hypotheekwaarborg
• Notarisuitgave
• Interest tijdens bouwtermijn
• Taxatie-uitgave

Afsluituitgave

Afsluituitgave zijn de uitgave welke worden vereffend aan het bankbedrijf waar u uw lening afsluit. Deze afsluituitgave zijn volledig aftrekbaar zolang deze niet meer tellen dan 1,5 procent van uw lening of tot maximaal 3.630 euro. In de toepassing zijn de afsluituitgave ongeveer 1 procent van het leenbedrag.

Notarisuitgave

Bij het aanschaffen van een woonhuis moet u een openbare ambtenaar nemen. De uitgave voor het schrijven van het bewijs van onderpand zijn aftrekbaar. Wel moet u goed oppassen, alleen de uitgave ten behoeve van het bewijs van onderpand bij de openbare ambtenaar zijn aftrekbaar. Aanschaft u onder andere een voorhanden flat dan zal de openbare ambtenaar ook kosten in factuur brengen voor de leveringsakte. Deze uitgaven zijn onder andere niet aftrekbaar.
Nationale Hypotheekwaarborg
Als u een hypotheek afsluit met de Nationale Hypotheekwaarborg bekostigd u een eenmalige subsidie van 0,3 procent van de geleende geldsom. Deze subsidie wordt ook wel borgtochtvoorraad vernoemd en is evenals fiscaal aftrekbaar.

Taxatie-uitgave

Bij de aanschaffing van een voorradig huis zal u een taxatieverslag moeten laten maken. De uitgave hiertoe zijn volgens het standaard NVM tarief 0,185 procent van de getaxeerde betekenis.

Interest tijdens bouwperiode

Bij het aanschaffen van een nieuwbouwhuis zal uw lening vaak aanvangen terwijl uw woning nog gebouwd moet worden. Interest moet u dan ook al vereffenen al zit deze interest meegerekend in het leenbedrag. Bovendien zullen uw woonbelasting van de recente lening of huurhuis ook nog vereffend moeten worden. Deze zogenaamde bouwinterest is evenzeer fiscaal aftrekbaar.

About the Author

>