Alimentatie

Vermindering tarief van alimentatie

Voor wie belastingaanmelding doet zijn er verschillende minderingspeling. Wist u onder andere dat de uitgave voor alimentatie van uw kind soms in vermindering te brengen is als persoonsgebonden vermindering. Als alimentatie gelden uitgave van dingen zoals kleren en voedsel. Of u voor een zowat vermindering in opmerking komt hangt af van enkele eisen. In deze bijdrage vindt u de eisen en de kosten welke u als verminderingpost kunt vertonen.

Aan welke eisen moet u beantwoorden

Om de 3 maanden wordt bekeken of u in opmerking komt voor mindering van de uitgave van alimentatie. Aan de aanvang van elk kwartaal wordt nog eens bekeken of u aan de noodzakelijke eisen beantwoord. Vanaf dat de situatie in de loop van het kwartaal veranderen, moet u daar in het eerstkomend kwartaal pas rekening mee te houden. In het overzicht aan de onderzijde deze bijdrage vindt u de vaste kosten die u om de 3 maanden mag in vermindering brengen

U moet aan de volgende conditie te beantwoorden:

• Uw nakomeling kon in die 3 maanden niet zelf in zijn alimentatie verstrekken.
• Uw nakomeling was aan het begin die 3 maanden nog geen 30 j.
• Uw nakomeling had in die 3 maanden geen recht op studiebeurs, een premie in de studie-uitgaven of recht op een overeenkomstige (uitheemse) overeenkomst.
• In die 3 maanden had geen mens in uw leefeenheid voor deze nakomeling recht op kinderbijslag of een overeenkomstige uitheemse steun.
• U betalingen waren voor deze nakomeling in die 3 maanden minstens 386 euro. Als u een fiscale compagnon had, dan mag u het verteren van uw fiscale compagnon meerekenen.

Welke bestedingen vallen niet onder de overeenkomst:

• besteden voor een wagen, woning, trouwerijuitzet of subsidie op de spaarrekening;
• besteden voor aandoening, gebrekkigheid en geboorte. Deze bestedingen kunnen onder de belangrijke besteding terechtkomen;
• besteden voor weekendvisite van serieus gebrekkige kinderen van 27 j of ouder die meestal in een AWBZ-instelling vertoeven. Deze bestedingen kunnen mogelijk onder bestedingen voor weekendvisite van serieus invalide worden geminderd.
Als u door buitengewone situaties geen kindertoeslag krijgt
Als u wel recht had op kindertoeslag maar deze niet hebt gekregen, dan kunt u onder de aanstaande conditie toch in bedenking komen voor mindering:
• U kon zoals door echtscheiding uw recht op kindertoeslag niet gebruiken. In iedere situatie geldt wel dat u geen collectief familieleven begeleidt mag hebben met de persoonlijkheid die het recht op kindertoeslag wel kon gebruiken.
• U en uw compagnon hebben een bewijsstuk van ontheffing als gemoedsbezwaarde.

U had een fiscale compagnon

Gelijk u een fiscale compagnon had, telt u de verminderbare kosten voor de alimentatie die door u of uw fiscale compagnon zijn vereffend samen. Gezamenlijk mag dit vanzelfsprekend geheel nooit meer dan 1 keer de vaste geldsom per nakomeling zijn. U kunt het geldsom splitsen zoals u dat wilt, zolang het totaal maar 100% is. E.e.a. geldt alleen indien u tijdens het hele jaar 2006 een fiscale compagnon had.

About the Author

>