Bedrijfsgebonden vermogen

Wat is Bedrijfsgebonden vermogen?

Totaal van immateriele vaste activa, voorraden en niet-rentedragende vorderingen, verminderd met alle vlottende passiva exclusief de daaronder opgenomen schulden aan kredietinstellingen, leningen-, belasting- en dividendschulden.

Meer:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*