Previous
  Next

  Bespaar geld op de onroerende voorheffing. Het totaalbedrag wordt bepaald door de aard van het onroerend goed, gezinssituatie, ligging van het van het onroerend goed, …. U kunt online berekenen hoeveel onroerende voorheffing je moet betalen…

  Wat is onroerende voorheffing ?

  De onroerende voorheffing is als het ware een belasting welke jaarlijks wordt herberekend. Het is een gewestbelasting komende uit onroerende goederen zoals gebouwen, gronden, bedrijfsuitrustingen,…Bij de berekening van de onroerende voorheffing wordt ook rekening gehouden met je gezinssuituatie en ligging van de onroerende goederen. Zo kan het zijn dat je minder roerende voorheffing gaat betalen als je meerdere kinderen hebt. Verder is de belastingplichtige van het onroerend goed belangrijk en/of het onroerend goed bebouwd is of niet. Ben je zelf eigenaar, pachter,….

  Het totaalbedrag van de onroerende voorheffing bestaat uit 3 delen

  • een basisheffing, welke bestemd is voor de Vlaamse overheid
  • op de basisheffing heffen de provincies opcentiemen
  • de gemeenten heffen ook opcentiemen op deze basisheffing

  Hoeveel onroerende voorheffing moet je eigenlijk betalen ? Bereken het online !

  Op de website www.onroerendevoorheffing.be vindt u een handig simulatieprogramma. U moet wel het kadastraal inkomen hebben van het onroerend goed ( terug te vinden op uw aanslagbiljet ) en je moet de gemeente kennen waar het onroerend goed gelegen is.

  About the Author

  >