Beta

Wat is Beta?

Maatstaf voor de mate waarin een fonds ten opzichte van de markt beweegt. De Bиta van de index is daarbij 1. Een bиta van bijvoorbeeld 0.9 geeft aan dat een stijging van de markt met 1% in een bepaalde periode gepaardging met een stijging van het fonds met 0.8%. Is een maatstaf voor marktrisico.
Voorbeeld: de Beta van een marktportefeuille is 1, een Beta van minder dan 1 geeft aan dat de koers van de belegging minder fluctueert ten gevolge van rnarktrisico dan die van de marktportefeuille. Als de bиta van een fonds 0,85 is, betekent dit dat een fonds tijdens een marktstijging het gemiddeld 15% minder goed doet dan het marktgemiddelde en gemiddeld 15% beter scoort dan het marktgemiddelde bij een koersdaling. Bij een grotere Beta fluctueert de koers meer.

Meer:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*