Bkr lenen

Wanneer mensen geld willen lenen, hebben ze bijna altijd te maken met BKR lenen. Lenen zonder BKR vormt eerder een uitzondering. Toch hebben veel mensen schrik voor een dergelijke vorm van lenen. De kredietverschaffer bepaalt of het mogelijk is een lening aan te gaan. Soms is het dus mogelijk om te lenen met negatieve BKR.

Alle kredieten, die per persoon worden afgesloten, worden door het kantoor in Thiel bijgehouden. De registratie gebeurt vanaf het moment dat een krediet wordt afgesloten. Zo’n lening kan bijvoorbeeld een creditcard, een gsm – abonnement, een limiet op je betaalrekening of een autolening zijn. Dit geldt evenwel voor een creditcard.

De afkorting BKR staat voor “Bureau Krediet Registratie”. Het is een stichting die de deelnemers alle informatie verschaft over de BKR leningen, kredieten en gsm abonnementen. De deelnemers zijn dan ook verplicht om alle informatie betreffende de afgesloten leningen aan het bureau door te geven. Dankzij de mogelijkheid van inzage kunnen de deelnemers de kredietwaardigheden van klanten met een dergelijke lening beter inschatten. Bij een negatieve BKR codering, is een lening vaak enkel mogelijk op basis van hypothecaire zekerheid (overwaarde op de koopwoning). In dit geval is het lenen met een negatieve codering wel mogelijk.

Een hypothecaire lening wordt niet geregistreerd, tenzij er sprake zou zijn van een betalingachterstand van meer dan 120 dagen. Op deze manier wordt het vermogen van de lening niet verminderd.

Er bestaat wel een verplichting om achterstallige betalingen op de BKR leningen te melden. Deze gegevens worden geregistreerd en geclassificeerd, het risico van BKR lenen voor de kredietverschaffers wordt berekend. Aan een persoon wordt er dan een code gekoppeld. Maar een dergelijke codering krijg je enkel en alleen als je niet aan de  verplichtingen t.a.v. de lening of het krediet hebt voldaan.
De eventuele betaling van een achterstand wordt geregistreerd en aangeduid door de code H(Herstel). De H wordt enkel bij een nog doorlopende lening vermeld. Als de lening afgelopen is na betaling van de achterstand, dan behoudt deze het de status A. De kredietgegevens worden dan 5 jaar bewaard.

Behalve de statuten A en H heeft de ‘Bureau Krediet en Registratie’ nog 4 andere codes die erop wijzen dat er iets aan de hand is:

-          De code I van het BKR lenen betekent dat er een aflossing- of schuldenregeling getroffen is na het ontstaan van een achterstandsituatie.

-          De code II betekent dat de (restant)vordering opeisbaar werd gesteld.

-          De code III geeft een afboeking aan van een bedrag van 250 of meer. Enkel als de afboeking wegens finale kwijting gebeurt, moet er samen met de code III ook een einddatum worden vermeld.

-          De code IV wil zeggen dat de kredietnemer onbereikbaar blijkt/bleek.

About the Author

  • Mark schreef:

    Ik zou graag geld lenen van een prive krediet verschaffer.

    kan iemand contact met mij opnemen via mijn mail adres: mulder-mark@hotmail.com ?

    m.vr.gr.

    Mark Mulder

  • >