No Picture

Earnings

23 december 2008 14:33 Wat is 0

Wat zijn Earnings? Verdiensten, inkomsten of winst.

No Picture

EASDAQ

23 december 2008 14:29 Wat is 0

Wat is EASDAQ? European Association of Securities Dealers Automated Quotation. Pan-Europese markt voor groeibedrijven. Tegenhanger is de veel grotere Amerikaanse Nasdaq. Europese elektronische schermenbeurs voor […]

No Picture

EBIT

23 december 2008 14:28 Wat is 0

Wat is EBIT? ‘Earnings Before Interest and Taxes’, overeenkomend met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill.

No Picture

EBITA

23 december 2008 14:27 Wat is 0

Wat is EBITA? ‘Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation’, ofwel resultaat voor rente, belasting en afschrijving (amortisatie) van goodwill. Bedrijfsresultaat vууr afschrijvingslasten. Meet de gezondheid […]

No Picture

EBITDA

23 december 2008 14:26 Wat is 0

Wat is EBITDA? ‘Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortisation’, ofwel resultaat voor rente, belasting en afschrijving goodwill.

No Picture

ECB

23 december 2008 14:25 Wat is 0

Wat is ECB? Europese Centrale Bank. Gevestigd te Frankfurt.

No Picture

ECN

23 december 2008 14:24 Wat is 0

Wat is ECN? Een elektronisch communicatienetwerk. Elektronisch systeem waarin orders kunnen worden geplaatst en, indien een tegengestelde order beschikbaar is, kunnen worden uitgevoerd.

No Picture

Economische kosten

23 december 2008 14:24 Wat is 0

Wat zijn Economische kosten? Totale kosten, waaronder geld dat is uitgegeven aan productie en onvermijdelijke kosten.

No Picture

Economische winst

23 december 2008 14:23 Wat is 0

Wat is Economische winst? Het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiлle vaste activa minus vermogenskosten, waarbij de vermogenskosten worden berekend door de vermogenskostenvoet te vermenigvuldigen met […]

No Picture

ECS

23 december 2008 14:23 Wat is 0

Wat is ECS? Valutacode voor sucre, muntstuk van Ecuador.

No Picture

ECU

23 december 2008 14:22 Wat is 0

Wat is ECU? European Currency Unit.

No Picture

Eeuwigdurende lening

23 december 2008 14:21 Wat is 0

Wat is Eeuwigdurende lening? Een obligatielening die nooit wordt afgelost, de uitgevende instelling keert alleen rente uit. Op de beurs van Euronext Amsterdam staan nog […]