No Picture

GAAP

22 december 2008 14:33 Wat is 0

Wat is GAAP? Generally Accepted Accounting Principles. Verslaggevingsregels.

No Picture

Gamma

22 december 2008 14:32 Wat is 0

Wat is Gamma? Geeft aan hoe snel de delta van een warrant of optie verandert ten gevolge van de koersverandering van de onderliggende waarde. Gamma […]

No Picture

Gapanalyses

22 december 2008 14:32 Wat is 0

Wat is Gapanalyses? Methode voor berekening en beheersing van het renterisico. De gap is het verschil tussen de contractuele rentetypische looptijden van activa en passiva […]

No Picture

Garantievermogen

22 december 2008 14:31 Wat is 0

Wat is Garantievermogen? Totaal van eigen vermogen, aandeel minderheidsbelangen en/of achtergestelde leningen.

No Picture

GBP

22 december 2008 14:31 Wat is 0

Wat is GBP? Valutacode voor het pond, muntstuk van Kanaaleilanden en het Verenigd Koninkrijk.

No Picture

Gearing

22 december 2008 14:30 Wat is 0

Wat is Gearing? Beschrijft de gevoeligheid van de warrant in % voor een schommeling van de onderliggende waarde met 1%. Synoniem: elasticiteit.

No Picture

Geblokkeerde aandelen

22 december 2008 14:29 Wat is 0

Wat zijn Geblokkeerde aandelen? Aandelen die in een beperkte periode in een beperkte mate verhandelbaar zijn. Dit kan onder andere het geval zijn bij aandelen […]

No Picture

Geconsolideerde jaarrekening

22 december 2008 14:28 Wat is 0

Wat is Geconsolideerde jaarrekening? Gezamenlijke jaarrekening van bedrijven die tot hetzelfde concern behoren. De geconsolideerde jaarrekening wordt ook wel groepsjaarrekening genoemd.

No Picture

Gedaan en bieden (GB)

22 december 2008 14:28 Wat is 0

Wat is Gedaan en bieden (GB)? Wordt toegevoegd aan de koers ( +) als er slechts een gedeelte van de kooporders wordt uitgevoerd. Op de […]

No Picture

Gedaan en laten (GL)

22 december 2008 14:27 Wat is 0

Wat is Gedaan en laten (GL)? Wordt toegevoegd aan de koers (-) als er slechts een gedeelte van de verkooporders wordt uitgevoerd. Op de vermelde […]

No Picture

Gedekt schrijven

22 december 2008 14:26 Wat is 0

Wat is Gedekt schrijven? Het verkopen (schrijven) van een calloptie als men in het bezit is van de aandelen en deze aanhoudt waarop de optie […]

No Picture

Gedrukt

22 december 2008 14:25 Wat is 0

Wat is Gedrukt? Marktstemming wanneer de koersen belangrijk lager zijn gegaan.

No Picture

Geinvesteerd vermogen

22 december 2008 14:25 Wat is 0

Wat is Geinvesteerd vermogen? Concernvermogen (eigen vermogen + minderheidsbelang minus de korte en lange rentedragende schulden).