No Picture

Jaarcijfers

19 december 2008 22:38 Wat is 0

Wat is Jaarcijfers? De jaarcijfers van een onderneming omvatten de balans en de verlies- en winstrekening.

No Picture

Jaarrekening

19 december 2008 22:37 Wat is 0

Wat is Jaarrekening? De jaarrekening van een onderneming omvat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting daarop.

No Picture

Jaarultimo-effect

19 december 2008 22:36 Wat is 0

Wat is Jaarultimo-effect? Oplopen van de korte rente tegen het einde van het jaar. Vaak komt dit voor doordat financiele instellingen extra geld lenen om […]

No Picture

Jaarvergadering

19 december 2008 22:35 Wat is 0

Wat is Jaarvergadering? Vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt vastgesteld.

No Picture

Jaarverslag

19 december 2008 22:35 Wat is 0

Wat is Jaarverslag? Jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar bij een […]

No Picture

Jensen’s alfa

19 december 2008 22:34 Wat is 0

Wat is Jensen’s alfa? Is het verwacht rendement gegeneerd door de fondsmanager (met zijn informatie) en het normale rendement op basis van publieke informatie.

No Picture

JMD

19 december 2008 22:33 Wat is 0

Wat is JMD? Valutacode voor de dollar, muntstuk van Jamaica.

No Picture

Jobber

19 december 2008 22:33 Wat is 0

Wat is Jobber? Engelse naam voor functionaris op de beurs van New Vork.

No Picture

JOD

19 december 2008 22:32 Wat is 0

Wat is JOD? Valutacode voor de dinar, muntstuk van Jordanie.

No Picture

Joint venture

19 december 2008 22:31 Wat is 0

Wat is Joint venture? Samenwerkingsverband tussen twee of meer zelfstandige ondernemingen. De samenwerking kan zowel eenmalig zijn als blijvend. In emergin markets komen veel joint […]

No Picture

JPY

19 december 2008 22:30 Wat is 0

Wat is JPY? Valutacode voor de yen, muntstuk van Japan.