No Picture

M1

16 december 2008 18:27 Wat is 0

Wat is Ml1? Aanduidingen van geldhoeveelheid, bijvoorbeeld in Amerika, waarbij men meteen opvraagbare banktegoeden + geld in omloop meet.

No Picture

M2

16 december 2008 18:26 Wat is 0

Wat is M2? Is een bredere aanduiding dan de Ml, waarbij men behalve de gegevens van de Ml ook de deposito’s en spaartegoeden meetelt.

No Picture

Maatschap

16 december 2008 18:24 Wat is 0

Wat is Maatschap? Het gezamenlijk opereren van een aantal beroepsbeoefenaren in een markt, waardoor men minder risico loopt.

No Picture

Maatschappelijk kapitaal

16 december 2008 18:24 Wat is 0

Wat is Maatschappelijk kapitaal? Het bedrag dat een vennootschap maximaal aan aandelen kan uitgeven. Ook: het maximale aandelenkapitaal dat een NV of BV mag plaatsen.

No Picture

MAD

16 december 2008 18:23 Wat is 0

Wat is MAD? Valutacode voor de dirham, muntstuk van Marokko.

No Picture

Majoreren

16 december 2008 18:23 Wat is 0

Wat is Majoreren? Bij een openbare inschrijving op een uit te geven aandeel kan een belegger inschrijven voor meer aandelen dan eigenlijk gewenst is, terwijl […]

No Picture

Makelaarsloon

16 december 2008 18:22 Wat is 0

Wat is Makelaarsloon? De commissie die een tussenpersoon krijgt in ruil voor het uitvoeren van een order. Synoniem: courtage.

No Picture

Mandje

16 december 2008 18:21 Wat is 0

Wat is Mandje? Pakket van verschillende aandelen die gezamenlijk worden verhandeld. Een mandje kan bijvoorbeeld het aandelenpakket zijn waaruit een index is samengesteld.

No Picture

Mandjeshandel

16 december 2008 18:21 Wat is 0

Wat is Mandjeshandel? De handel in aandelenmandjes. Mandjeshandel kan ter afdekking dienen van posities in indexopties en futures.

No Picture

Mantel

16 december 2008 18:20 Wat is 0

Wat is Mantel? Een van de delen van een fysieke aandeel/obligatie. Op de mantel staan de belangrijkste gegevens vermeld zoals de naam van de onderneming, […]

No Picture

Marge

16 december 2008 18:20 Wat is 0

Wat is Marge? Verhouding tussen (bruto) resultaat en omzet.

No Picture

Margin

16 december 2008 18:19 Wat is 0

Wat is Margin? Een minimum waarborgsom of basisbedrag die/dat betaald moet worden aan een makelaar voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Is ter dekking […]