No Picture

Naakt schrijven

15 december 2008 16:32 Wat is 0

Wat is Naakt schrijven? Het verkopen van een optie zonder dat deze gedekt wordt door een long of een short positie of onderliggende waarden.

No Picture

Naira

15 december 2008 16:31 Wat is 0

Wat is Naira? Muntstuk van Nigeria.

No Picture

NAPM-index

15 december 2008 16:30 Wat is 0

Wat is NAPM-index? Is een purchingmanagersindex (inkoopmanagers). In deze index zijn ondermeer opgenomen: de index voor nieuwe bestellingen en de index voor de prijsverwachting. Een […]

No Picture

NASDAQ

15 december 2008 16:30 Wat is 0

Wat is NASDAQ? National Association of Securities Dealers Automated Quotations, de elektronische beurs van New York. Is in 1971 opgericht en is qua grootte de […]

No Picture

NCE

15 december 2008 16:29 Wat is 0

Wat is NCE? Afkorting voor: New York Commodity Exchange. Hier vindt onder andere de spotnotering plaats voor goud.

No Picture

NCVB

15 december 2008 16:29 Wat is 0

Wat is NCVB? Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs. Deze vereniging biedt de mogelijkheid aan beginnende beleggers om in clubverband beleggingskennis en -ervaring op te doen.

No Picture

NECIGEF

15 december 2008 16:28 Wat is 0

Wat is NECIGEF? Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer. Het Necigef voert het op de Wet Giraal Effectenverkeer gebaseerde systeem van levering en bewaring van […]

No Picture

Net liq

15 december 2008 16:27 Wat is 0

Wat is Net liq? De liquiditeiten die iedere professionele handelaar op de optiebeurs van Euronext aanhoudt op rekening bij haar Clearing Memoer, waaronder geldsaldi, de […]

No Picture

Netto liquide middelen

15 december 2008 16:25 Wat is 0

Wat is Netto liquide middelen? Liquide middelen en effecten minus met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulden uit hoofde van kasgeldleningen […]

No Picture

Nettoschuld

15 december 2008 16:24 Wat is 0

Wat is Nettoschuld? Rentedragende schulden minus liquide middelen.

No Picture

Nettovermogenswaarde

15 december 2008 16:24 Wat is 0

Wat is Nettovermogenswaarde? De boekwaarde van de overgenomen of overgedragen activa en passiva van de onderneming of bedrijfsactiviteit.