No Picture

Obligatie

15 december 2008 16:06 Wat is 0

Wat is Obligatie? Is een effect en schuldbewijs van de uitgevende instelling of staat, waaruit blijkt dat de houder tegen vooraf overeengekomen rente- en aflossingsvoorwaarden […]

No Picture

Obligatiekoers

15 december 2008 16:06 Wat is 0

Wat is Obligatiekoers De koers van een obligatie stijgt als de rente daalt en andersom. De obligatiekoers is afhankelijk van de looptijd, het couponrendement en […]

No Picture

Obligatieoptie

15 december 2008 16:05 Wat is 0

Wat is Obligatieoptie? Een optiecontract met als onderliggende waarde 5.000 euro in Nederlandse staatsobligaties.

No Picture

Obligo

15 december 2008 16:05 Wat is 0

Wat is Obligo? De verplichting van een aandeelhouder tot bijstorting van een niet-volgestort aandeel. De mogelijkheid volstorting verplicht te stellen verschaft een onderneming financiлle reserve […]

No Picture

Observer

15 december 2008 16:04 Wat is 0

Wat is Observer? Medewerker van de optiebeurs van Euronext Amsterdam die belast is met het toezicht op de beeldschermhandel in futurescontracten FTI en FTI-L. De […]

No Picture

Odd lot

15 december 2008 16:03 Wat is 0

Wat is Odd lot? Een effectenorder van kleine omvang, bijvoorbeeld minder dan 100 stukken in een fonds. Als odd lots toenemen en de kleine beleggers […]

No Picture

OffFloor Trader (OFT)

15 december 2008 16:02 Wat is 0

Wat is OffFloor Trader (OFT) Een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die voor eigen rekening en risico in opties handelt via een Floor Broker. Een […]

No Picture

Offshore fund

15 december 2008 16:02 Wat is 0

Wat is Offshore fund? Een beleggingsinstelling die in een ander land gevestigd is dan de beheerder en de participanten in het betreffende fund. Een off […]

No Picture

Officiele Markt

15 december 2008 16:00 Wat is 0

Wat is Officiele Markt De markt voor de handel in aandelen en obligaties. De fondsen die op de Officiele Markt genoteerd staan zullen op termijn […]

No Picture

Officiele prijscourant (OPC)

15 december 2008 15:59 Wat is 0

Wat is Officiele prijscourant (OPC) Een dagelijkse publicatie van Euronext Amsterdam waarin de gehandelde prijzen (noteringen) en volumes worden vermeld van alle op de markten […]

No Picture

Oligarchische aandelen

15 december 2008 15:58 Wat is 0

Wat is Oligarchische aandelen? Ook wel prioriteitsaandelen genoemd. Geven bepaalde voordelen boven gewone aandelen, zoals een hoger dividend of meer invloed via het stemrecht tijdens […]

No Picture

Onderaandelen

15 december 2008 15:57 Wat is 0

Wat is Onderaandelen? Aandelen van een bepaalde nominale waarde kunnen soms worden verdeeld in kleinere coupures met een naar rato lagere nominale waarde. Deze kleinere […]