No Picture

T + 3

12 december 2008 18:54 Wat is 0

Wat is T + 3? Transactiedatum plus 3 dagen. Dit betekent dat de effecten drie dagen na de transactie worden geleverd en afgerekend.

No Picture

Taka

12 december 2008 18:53 Wat is 0

Wat is Taka? Muntstuk, valuta van Bangladesh.

No Picture

Tala

12 december 2008 18:51 Wat is 0

Wat is Tala? Muntstuk, valuta van West-Samoa.

No Picture

Talon

12 december 2008 18:50 Wat is 0

Wat is Talon? Het deel van de coupon van een aandeel of obligatie dat bij inwisseling recht geeft op nieuwe dividendbewijzen, uitkeringsbewijzen of coupons.

No Picture

Tantieme

12 december 2008 18:49 Wat is 0

Wat is Tantieme? Winstgebonden uitkering aan medewerkers van een bedrijf. Veelal in de bestuurslagen. Is een uitkering in de winst die volgens statuten of arbeidsovereenkomst […]

No Picture

TBH

12 december 2008 18:47 Wat is 0

Wat is TBH? Toezicht BeursHandel.

No Picture

T-bills

12 december 2008 18:47 Wat is 0

Wat zijn T-bills? Treasury bills. Amerikaanse schatkistbiljetten met een middellange of korte looptijd.

No Picture

Technische analyse (TA)

12 december 2008 18:46 Wat is 0

Wat is Technische analyse (TA)? Het bepalen van geschikte koop- en verkoopmomenten voor effecten door te kijken naar de koers- of prijsontwikkeling. Op basis van […]

No Picture

Technische voorraad

12 december 2008 18:45 Wat is 0

Wat is Technische voorraad? Effecten die daadwerkelijk (in de kluis van een bewaarinstelling) aanwezig zijn, of waarvoor een bericht van bijschrijving (Necigef) of deponering (bijvoorbeeld […]

No Picture

Tegenpartijrisico

12 december 2008 18:44 Wat is 0

Wat is Tegenpartijrisico? De verplichtingen die de tegenpartij aangaat en moet voldoen bij een beurstransactie. Afwikkeling van transacties via een clearingorganisatie sluit dat risico volledig […]

No Picture

Tender emissie

12 december 2008 18:43 Wat is 0

Wat is Tender emissie? Uitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de inschrijver zelf een inschrijfkoers moet opgeven.

No Picture

Tenderinschrijving

12 december 2008 18:43 Wat is 0

Wat is Tenderinschrijving? Een methode om de uitgifteprijs van een nieuw te noteren aandeel of obligatie te bepalen. Er wordt uitgegaan van een minimumprijs en […]