No Picture

UGS

12 december 2008 13:36 Wat is 0

Wat is UGS? Valutacode voor de shilling, muntstuk van Uganda.

No Picture

Uitbodemen

12 december 2008 13:35 Wat is 0

Uitbodemen Stabiliseren van een koers na een periode van neergang.

No Picture

Uitbreken

12 december 2008 13:33 Wat is 0

Wat is Uitbreken? Plotseling omhoogschieten van een stagnerende koers.

No Picture

Uitgevende instelling

12 december 2008 13:32 Wat is 0

Wat is Uitgevende instelling? Een onderneming of overheid die aandelen of obligaties uitgeeft op een openbare kapitaalmarkt zoals de effectenbeurs van Euronext. Uitgevende instellingen worden […]

No Picture

Uitgiftekoers

12 december 2008 13:31 Wat is 0

Wat is Uitgiftekoers? De koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt. Synoniem: emissiekoers. De prijs waartegen nieuw te introduceren aandelen worden verkocht aan […]

No Picture

Uitleveringsprovisie

12 december 2008 13:28 Wat is 0

Wat is Uitleveringsprovisie? Provisie, wanneer cliлnten om uitlevering van effecten verzoeken.

No Picture

Uitloting

12 december 2008 13:27 Wat is 0

Wat is Uitloting? Via een loting wordt bepaald welke obligatienummers of obligatieseries worden afgelost. Van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een gedeelte […]

No Picture

Uitoefendatum

12 december 2008 13:26 Wat is 0

Wat is Uitoefendatum? De datum waarop het optiecontract of de warrant afloopt. Synoniem: expiratiedatum.

No Picture

Uitoefening

12 december 2008 13:25 Wat is 0

Wat is Uitoefening? Het gebruik maken van het gekochte recht dat aan een warrant of optie is toegekend. Voor een call warrant of calloptie: de […]

No Picture

Uitoefenlimiet

12 december 2008 13:24 Wat is 0

Wat is Uitoefenlimiet? Het maximaal aantal contracten dat de houder van een optierecht per tijdseenheid per klasse mag uitoefenen. Wordt ook wel exercise limiet genoemd. […]

No Picture

Uitoefenprijs

12 december 2008 13:23 Wat is 0

Wat is Uitoefenprijs? Gebruik maken van het recht waartegen een warranthouder of optiehouder de onderliggende waarde kan krijgen. Synoniem: strike. Eng.: Strike price). De prijs […]

No Picture

Uitzakken

12 december 2008 13:22 Wat is 0

Wat is Uitzakken? Het opgaan van een onderneming in een dochtermaatschappij.

No Picture

Uncovered options

12 december 2008 13:20 Wat is 0

Wat zijn Uncovered options? Hiervan is sprake als een belegger callopties schrijft zonder dat de onderliggende waarden in bezit zijn. NL: ongedekt schrijven.