China beschikt over bergen aan geldelijke voorraad

De geldelijke vuurpijl is in klauwen van China

De schuldenlast van de VS is intussen gigantisch te bestempelen. China beschikt over bergen aan geldelijke voorraad. China kan dit verdedigingswapen invoegen om het Westen te ontwrichten.

De VS en China

Verenigde Staten en China zijn feitelijk elkaars arrestanten. China bezit voor ongeveer 1,3 biljoen dollar aan uitheemse voorraad. Een omvangrijke portie hiervan is belegd in Amerikaanse staatswaardepapieren. China is wat aangaat zijn beleggingen niet gediend bij een verliezende Amerikaanse dollar. Ook niet een beetje gaan over zijn uitvoer, want een ondergeschikte dollar compliceert de uitvoerhandel van Chinese handelsvoortbrengsels naar de VS. Een brunch van de dollar zal vermoedelijk de wereldeconomie in een crisis vallen. Ook daar is China niet bij gediend.
Aan de andere kant zijn de VS afhankelijk van China. China betaalt immers een beduidende portie van de schuldenlast van de VS, en het is echter iedere keer behendig om je geldschieter een beetje te kameraad te bewaren. Overigens zijn de belangen in feite recht ten opzichte van mekaar.

Belangstelling China

China is gebaat bij onvolledig kleine Chinese munten. Het verhoogt de uitvoer en dat kan een land in doorbraak, dat bezit over een enorme bevolking goed benutten. Het maakt de al voordelige arbeiders in China nog goedkoper. Als de Chinese munt gaat omhooggaan, zal daarenboven de arbeid in China betrekkelijk kostbaar zijn, en zal China nog goedkopere werkkracht gaan invoeren uit overige Aziatische landen. De werkloosheid in China zal dan uitgebreider groeien. Daarmee ook de ongedurigheid, iets waar een land dat eerstkomend jaar springt, is van de Olympische Spelen, niet zit af te wachten. Bovendien heeft China uiteraard ook geen voordeel bij een wereldeconomie die neerstort.

Belangstelling VS

Verenigde Staten menen dat de Chinese munten te laag staat. Ze willen dan ook de Chinezen forceren om iets aan het zaaksoverblijfsel te doen. Zoals door krachtige belastingen op de invoer. Hiermee zou de labiliteit in de onder elkaar handelsevenwicht verlagen. De VS achten een mindere dollar niet een dergelijke moeilijkheid. Amerika heeft immers een omvangrijke eigen handel, en bemerkt desondanks niet zo veel van een mindere greenback. Het profijt zou zijn dat de schuldenlast makkelijker is te betalen. Serieuzer wordt het als de beurzen vallen. Want ook daarop zit geen mens in de VS te wachten.

Belangstelling EU

EU hunkert niet een ondergeschikte dollar, want dat zou de uitvoer vanuit de EU compliceren. Een betere dollar schijnt gegeven de geldelijke ophef in de VS ook niet echt een keus. De EU ziet wel het liefst een betere Chinese munt, omdat die onnatuurlijk laag wordt behouden. enkel willen de Chinezen daar om duidelijke argumenten niet aan. Als een betere Chinese munt trouwens zou inhouden dat China met zijn voortbrengsel blijft zitten is er weer een ander moeilijkheid gemaakt. Dan loopt de EU immers de mogelijkheid dat China zijn overbodig voortbrengsel binnen de EU gaat achterlaten.

Eind

Een win-win situering ziet er nog niet aan te komen. De labiliteit en interesse zijn zo groot, dat doordrijven tot grote gevaren zal brengen. Het lijkt dan ook behendig om beide landen gaandeweg wat water in de wijn te laten doen. De tijd dat de VS ronduit konden opdragen lijkt afgelopen. En de EU is zoals altijd weer te verdeeld om aan het verloop leiding te geven.

About the Author

>