De financiële gebruiksaanwijzer!

Een verzoek tot lening, hypothecaire leningen afronden, een verzekering in orde maken, het reageren op allerhande beleggingsmogelijkheden. Een hele resem van aantrekkelijke en meestal ingewikkelde maar broodnodige financiële producten, waar we eventueel mee in contact kunnen komen en er ons gram mee kunnen doen. De financiële bijsluiter kan u daarbij van dienst zijn.

AFM

Reeds jarenlang wordt gestreefd naar behoorlijke, betrouwbare en verstaanbare financiële inlichtingen. Niet onbelangrijk, want iedereen heeft in zijn leven al eens met financiële zaken te maken, en dan willen we er dan ook zoveel mogelijk baat bij hebben. De AFM oftewel de Autoriteit Financiële Markten is hierbij een hele grote hulp. De AFM inspecteert de bedrijven die ook maar iets te maken hebben met sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Het streeft in ons land naar betrouwbare financiële informatie, en houdt op vele opzichten een oogje in het zeil.

De nieuwe financiële bijsluiter

Om het de gewone gebruiker mogelijk te maken de financiële aanbiedingen op een eenvoudige manier te kunnen vergelijken en om zo verantwoorde financiële besluiten te kunnen laten nemen, is de financiële gebruiksaanwijzer in het leven geroepen. Deze bijsluiter is recent nog geoptimaliseerd (de zogenaamde “nieuwe financiële bijsluiter”), en was het thema van een grootschalige reclamecampagne met de slogan”De nieuwe financiële bijsluiter. Goed verhaal. Lekker kort”. U weet wel.

Lekker kort

De gegevens op de bijsluiter moet dan ook bondig en zo klaar als een klontje zijn, zodat je dadelijk kunt merken wat de eigenschappen en eventuele nadelen van het product zijn. Een potentiële koper moet zich op grond van de bijsluiter helemaal op de hoogte kunnen stellen van alle mogelijke pro en contra’s wat betreft het financiële product. De financiële gebruiksaanwijzers lijken voor haast alle producten op elkaar. Enkel de bijsluiter voor beleggingsinstellingen is hierop een uitzondering. De info wat daar vermeld wordt is een stuk uitgebreider. Dat uit zich in de lengte van de bijsluiter: waar de bijsluiters twee pagina’s lang zijn zijn die bij beleggingsfondsen nog veel langer.

De opbouw van de bijsluiter

Er wordt steeds dezelfde volgorde gehanteerd voor het opstellen van de informatie op de gebruiksaanwijzer. Daarin moet steeds het volgende staan:
1. wat is het product?
2. wat zijn de risico’s? wat als het voorgespiegelde resultaat tegenvalt?
3. wat zijn de kosten?
4. wat zijn de opbrengsten?
5. eerder stoppen? Wat dan? Wat zijn uw verplichtingen en is er een garantieregeling?

Hoe kunt u de bijsluiter bekomen?

Elke financiële instelling zoals een bank, verzekeraar, beleggingsinstelling, moet u bij het product kosteloos een bijsluiter aanbieden. Deze bijsluiter dient niet ter vervanging van een folder, maar moet als aanvullende info dienen. Financiële instellingen moeten de bijsluiter voor hun product bekend maken op hun website, zodat u in de mogelijkheid bent om hem te kunnen downloaden. Bovendien moet de instelling hem gratis opsturen wanneer er om gevraagd wordt. Schaft u het product aan via derden, dan moet die persoon tevens om een bijsluiter kunnen vragen. Uitzonderingen zijn de beleggingsinstellingen die de bijsluiter niet op hun website hoeven te zetten, maar zijn wel verplicht om hem gratis op te sturen wanneer daar om gevraagd wordt. Je kan er alleen maar uw voordeel uit halen!

About the Author

>