Previous
  Next

  Nieuw fiscaal regime voor hypotheekleningen na 1 januari 2005

  Sloot je voor 2005 een hypothecaire lening af, dan kon je voordeel halen uit het fiscaal gunstige regime dat men de naam bouwsparen gaf. Bij deze zogenaamd oudere leningen maakt men een onderscheid op het vlak van de aftrek van het kapitaal en de intresten.

  Vanaf 1 januari 2005 vereenvoudigde de overheid het fiscaal regime, zij het enkel voor nieuwe hypotheekleningen onder de nieuwe benaming aftrek van de enige en eigen woning. De oude hypotheekleningen of herfinancieringen ervan komen niet in aanmerking en blijven op fiscaal vlak aan de oude regels onderworpen.

  Voorwaarden van de hypothecaire lening

  Wil je in aanmerking komen voor het nieuw fiscaal regime van hypothecaire kredieten, dan moet je hypotheeklening aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt de hypotheeklening afgesloten vanaf 1 januari 2005.
  • De looptijd van je hypotheeklening bedraagt minstens 10 jaar.
  • Je hebt de lening afgesloten om een woning te verwerven of te behouden.
  • Deze woning moet gelegen zijn in België.
  • Bovendien moet het je enige woning zijn.
  • Het hypothecair krediet moet afgesloten zijn bij een Europese instelling van de Europese Economische Ruimte.
  • De lening is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving.

  Je hoeft niet per se een schuldsaldoverzekering en levensverzekering af te sluiten bij het aangaan van de hypotheeklening – al zullen veel kredietverleners dat wel eisen – om in aanmerking te komen voor het nieuwe fiscaal regime. Sluit je deze verzekeringen echter af met het oog op je hypothecair krediet en wil je de premies als aftrekbare post op je belastingsbrief vermelden, houd dan rekening met bijkomende voorwaarden die gelden voor deze verzekeringen.

  Aftrekbare posten en bedragen van de hypotheeklening

  De fiscus maakt op het vlak van de aftrek van de enige en eigen woning geen onderscheid tussen arm of rijk. De aftrekbare bedragen worden jaarlijks voor iedereen gelijk vastgesteld en dat zonder rekening te houden met het netto belastbare beroepsinkomen van de belastingplichtige.

  Welke posten komen in aanmerking voor belastingvermindering?

  • Volledige kapitaalaflossing
  • Alle intresten (zonder een onderscheid te maken tussen de vroegere gewone en bijkomende intrestaftrek)
  • Eventuele levensverzekering- en schuldsaldoverzekeringspremies

  Het maximum aftrekbare bedrag bedraagt momenteel 1950 euro per persoon en per jaar. Dit basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast kan je de eerste 10 jaar van de hypothecaire lening per persoon 650 euro extra aftrekken van de belastingen, de zogenaamde woonbonus. Heb je ten slotte drie of meer kinderen ten laste en dat op de eerste dag van januari die volgt na het afsluiten van de lening, dan mag je de aftrek nog eens verhogen met 70 euro.

  Deze laatste twee bijkomende aftrekposten gelden enkel als je over één woning beschikt. Vanaf het ogenblik dat je al dan niet tijdelijk eigenaar wordt van een tweede woning, kan je geen aanspraak meer maken op deze twee aftrekposten.

  De hierboven vermelde aftrekbare bedragen mag iedereen individueel inbrengen; als koppel mogen jullie die bedragen dus verdubbelen. Je vult dan wel slechts één belastingbrief in.

  Belastingvoordeel van de hypotheeklening

  Als je deze aftrekposten in je aanslagbiljet van de belastingen opneemt, wil dat echter niet zeggen dat je die bedragen integraal terugkrijgt van vadertje staat. Wel krijg je een vermindering aan de marginale aanslagvoet. Concreet betekent dat dat je 40 à 50% van deze aftrekbare bedragen terugvordert via de fiscus.

  About the Author

  >