De fiscus en kinderopvang: voorwaarden en mogelijkheden

Voor ouders is kinderopvang een zware last op het maandelijks budget. De fiscus heeft daar rekening mee gehouden en maakt deze kost aftrekbaar mits aan enkele voorwaarden voldaan zijn.

Uw uitgaven van kinderopvang aftrekbaar maken
De fiscus heeft de mogelijkheid voorzien om de kosten van kinderopvang aftrekbaar te maken van uw netto inkomsten. Voor kinderen jonger dan 3 jaar ( dit wordt bekeken vanaf de eerste dag van het aanslagjaar ) kunnen de ouders, of de persoon/personen die het kind ten laste hebben, kiezen tussen een forfaitair bedrag ( 460€ ) of de aftrek van de effectieve kosten van de kinderopvang. Voor kinderen ouder dan 3 jaar moeten de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. De aftrek van de kinderopvang is geldig tot de leeftijd van 12 jaar.

De werkelijke kosten van de kinderopvang zijn begrenst tot 11,20 per opvangdag. Dit wil zeggen dat je soms een beetje rekenwerk hebt om de voordeligste kost ( forfait of werkelijke kost ) uit te rekenen. Een tip is wel om het via een computerprogramma uit te laten rekenen. Dit kan via speciale software of in een financiële instelling. Vraag wel steeds of deze berekeningen gratis en vrijblijvend zijn.

Het is wel niet toegelaten om de forfaitaire aftrek te combineren met de reële aftrek. Wel is het toegelaten om een keuze te maken per kind.

Welke voorwaarden moeten voldaan zijn om de kosten van de kinderopvang aftrekbaar te maken
De kosten van de kinderopvang zijn slechts aftrekbaar als:

 • Het kind op 1 januari van het aanslag jaar is ten laste
 • Er in het voorgaande jaar sprake was van een beroepsinkomen.
  Dit inkomen mag gering zijn en je hoeft ook niet het gehele jaar gewerkt te hebben of nog steeds werk hebben.
  Het is ook niet nodig dat dit beroepsinkomen positief is. Als je meer kosten hebt dan inkomen mag alsnog de kinderopvangkosten ingebracht worden.
 • De opvangkosten moeten betaald zijn aan een erkende of gesteunde instelling, gecontroleerd door Kind & Gezin
 • Instellingen die verbonden zijn met de inrichtende macht

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?
De kosten moeten gemaakt zijn buiten de normale lesuren van het kind. Welke kosten kunnen niet:

 • bijkomende cursussen ivm onderwijs
 • Eventuele bosklassen, sneeuwklassen,…
 • Kosten van internaten zijn slechts voor 50% aftrekbaar
 • vakantiestages ( sport, wetenschap, cultuur,… ) zijn ook slechts voor 50% aftrekbaar en met dit inbegrip dat de eventuele lidgelden niet meegerekend mogen worden.

Leveren van bewijzen
Het spreekt voor zich dat er bewijzen van de kinderopvang moeten geleverd worden. Er is hiervoor een speciaal attest in voegen die je automatisch verkrijgt van de instelling.

Het is dus héél belangrijk op voorhand te vragen of de instelling voldoet aan de bovenvermelde eisen. Dit is zeker het geval wanneer je werkt met een onthaalmoeder.

About the Author

>