De verzekering gewaarborgd inkomen: compensatie bij ziekte of ongevallen

Stel: als zelfstandige verdien je goed je brood. Maar plots wordt je (ernstig) ziek of ben je betrokken in een ongeval. Gevolg: je bent voor een hele tijd werkonbekwaam waardoor je inkomen gevoelig daalt. Ondertussen blijven de rekeningen gewoon binnenkomen. De oplossing tegen deze financiële aderlating? Een verzekering gewaarborgd inkomen!

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?
Het inkomen is een belangrijk element in ons leven, zeker als je een gezin met (kleine) kinderen hebt. Zo moet je iedere maand je huur of jouw lening afbetalen, dien je eten te kopen, brandstof te betalen… Daarbij wordt je (soms) ook nog eens met onverwachte kosten geconfronteerd.

Wie als loontrekkende ziek wordt of door een ongeval een tijdje werkonbekwaam is, hoeft zich meestal niet al te veel zorgen te maken over het financiële plaatje. Het inkomensverlies wordt hier immers gecompenseerd door een uitkering. Voor zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen liggen de zaken ietwat anders. Wanneer deze categorie werkonbekwaam wordt, krijgen ze slechts een bescheiden tegemoetkoming.

Doel van de verzekering gewaarborgd inkomen
De verzekering gewaarborgd inkomen zorgt voor een financiële compensatie wanneer je (lange tijd) werkonbekwaam bent door een ongeval of ziekte. Het waarborgt dus een compensatie van je inkomstenverlies door de storting van een rente.

Voor wie is deze verzekering interessant?
Een verzekering gewaarborgd inkomen is bedoeld voor iedereen die zijn inkomen veilig wil stellen. Ook loontrekkenden kunnen deze verzekering aangaan. Toch is deze verzekering in de eerste plaats gericht naar zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen.

Voordelen van een verzekering gewaarborgd inkomen
Wie een verzekering gewaarborgd inkomen afsluit, kan van enkele voordelen genieten. Zo zal je een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer je arbeidsongeschikt bent. Je ontvangt dit bedrag bovenop het vervangingsinkomen dat je krijgt van de sociale zekerheid. Bovendien is deze verzekering volledig fiscaal aftrekbaar.

Afsluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen
Een verzekering gewaarborgd inkomen varieert van maatschappij tot maatschappij. In de meeste gevallen dekt deze verzekering zowel de fysiologische als de economische invaliditeit (een van deze moet wel minstens 25% bedragen). De economische invaliditeit (vermindering van de arbeidsgeschiktheid) is daarbij het gevolg van de fysiologische invaliditeit (lichamelijke invaliditeit door een ziekte of ongeval). In dit geval ben je verzekerd tegen de lichamelijke gevolgen van een ongeval of ziekte. Je bent eveneens verzekerd voor het feit dat je niet meer kan werken.

De lichamelijke invaliditeit wordt hierbij bepaald op basis van een officiële schaal. De graad van arbeidsongeschiktheid is gerelateerd aan het type beroep en wordt onderzocht door een onafhankelijke arts. Wanneer je voor minstens 25% arbeidsongeschikt bent, treedt het gewaarborgd inkomen in werking.

Hoeveel bedraagt een gewaarborgd inkomen?
Het bedrag wordt bepaald aan de hand van meerdere factoren en is wederom afhankelijk van maatschappij tot maatschappij. Je bepaalt hierbij het verzekerd jaarbedrag en de uitkering die je per maand zou willen krijgen. De rente is afhankelijk van de gekozen formule (soort waarborgen:ziekte/ongeval, privé/beroepsleven…) van de verzekering en de graad van invaliditeit.

Wat kost een verzekering gewaarborgd inkomen?
De premie die je dient te betalen is oa. afhankelijk van:

  • verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij.
  • je leeftijd.
  • soort waarborgen die je wenst.
  • je beroep.
  • de eigen risicotermijn.
  • het gekozen bedrag van de rente.

Wanneer en hoelang krijg je een gewaarborgd inkomen?
De periode die je zelf overbrugt voordat je aanspraak kan maken op het gewaarborgd inkomen wordt de eigen risicotermijn (wachttijd) genoemd. Je bepaalt namelijk zelf wanneer de verzekering in werking dient te treden: meestal is dat na 30, 60, 90, 180 of 360 dagen. Je kan dus pas ten vroegste na 31 dagen een vergoeding ontvangen. Hoe langer deze risicotermijn is, hoe kleiner het premiebedrag is dat je moet betalen.

De duur van het contract bepaal je eveneens zelf. De rente wordt iedere maand door de verzekeringsmaatschappij betaald tot het einde van de invaliditeit bereikt is of tot aan de einddatum die je bepaald hebt in de polis.

Wens je een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten? Ga dan eens langs bij je bank of je verzekeringskantoor. Ze zullen je de nodige inlichtingen verschaffen en een formule voorstellen die het best bij je wensen aanleunt.

About the Author

>