Deflatie

Wat is Deflatie?

Situatie waarbij het algemeen prijspeil voortdurend daalt. Is het tegendeel van geldontwaarding. Is een waardevermeerdering van geld. Is een situatie waarbij de effectieve vraag afneemt, waardoor het algemene prijspeil meestal daalt. Er is sprake van een monetaire deflatie als de som van de geldschepping en oppotting kleiner is dan de som van geldvernietiging en oppotting. In de vergelijking van Fisher betekent het dat de geldstroom (MxV) afneemt.
Effectieve vraag is: bestedingen van consumenten, producenten, overheid en buitenland, die beslagleggen op de productiecapaciteit van een land. Het zijn de bestedingsplannen van alle economische subjecten (= deelnemers aan het economisch proces). Geldschepping : iedere handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet toenemen. Oppotting : het geld overhevelen van de actieve kas naar de inactieve kas. Geldvernietiging: iedere handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen. MxV is: maatschappelijke geldhoeveelheid x omloopsnelheid van het geld. (MxV = PxT) P: en maatstaf voor het algemeen prijspeil. T: de goederentransacties.

Meer:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*