Doorlopende taak tegenover domiciliëring

Ieder kent doorlopende taak en domicilieringen, desondanks worden deze woorden dikwijls foutief gebruikt. Hier vind u een samengevatte verklaring over die bankverrichtingen.

Doorlopende taken.

Een doorlopende taak is een verrichting waarbij u het bankbedrijf goedkeuring geeft op regelmatige ogenblikken, die u van tevoren afspreekt, een bepaalde geldsom over te schrijven van u bankrekening naar een andere bankrekening. Dit kan onder andere een maandelijkse spaarorder of de huurkosten zijn maar evengoed de jaarlijkse storting van onder andere een polis.

U kunt ook een doorlopende taak aangeven waarbij u voorschrijft dat er op een bepaalde termijn een zekere geldsom op je bankrekening moet voortbestaan en het overgebleven geldsom naar u spaarrekening mag worden overgeboekt. Zoals Je wilt dat er op de 8ste van elke maand €800 op u bankrekening voortbestaan, het overgebleven geldsom mag behouden worden. U eindcijfer is op 8 oktober €942. Er zal €142 naar u spaarrekening worden overgeboekt.

U kunt een doorlopende taak veranderen of afzeggen wanneer u dat persoonlijk verlangt en indien de overboeking niet moet worden verricht, kan u de doorlopende taak verstoren.

Gunstige en ongunstige kanten

• Hebt u de huurprijs nu al wel of niet vereffend? Door gewoonte te maken van een doorlopende taak is deze vraagstelling afgelopen.
• De stortingen gebeuren op een vast ogenblik en geschieden bijgevolg iedere keer tijdig.
• Hebt u een maand geldelijke tegenslag, dan kan een dergelijk doorlopende taak enorm ongeschikt komen. In deze toestand kan u beter eventjes bij u contactpersoon van u bankbedrijf gaan om de doorlopende taak een maand of twee te verstoren.

Domiciliëring.

Elke maand moeten er veel herhaaldelijke betalingen gedaan worden, het is dan ook gemakkelijk als deze kosten vanzelf vereffend kunnen worden, ook al veranderd de geldsom voortdurend. Hiertoe kunt u handig benutting maken van een domiciliëring. Dit is een storting waarvoor het actie uitgaat van de begunstigde. Als volmachtgever ondertekent u een kennisgeving van domiciliëring en geef u zo het bankbedrijf de goedkeuring om u bankrekening te optekenen op vraag van de begunstigde. Het bankbedrijf maakt de domiciliëring aan en geeft het domiciliëringsnummer door aan de begunstigde. Deze begunstigde kan dan door manier van die domiciliëringsnummer zijn afrekening afgeven bij het bankbedrijf. De storting wordt dan zonder nadenken verricht, op conditie dat er gepast loon op u bankrekening is. Deze betalingsmanier wordt hoofdzakelijk gebruik voor de stortingen van gas, elektriciteit, integan, telefoontoestel en internetbedrijf.

U kunt een domiciliëring intrekken (afzeggen) wanneer u dat zelf verlangt maar verzuim dan niet dat de eerstkomende facturen van het bedrijf in kwestie niet meer zonder nadenken worden voldaan.

Gunstige en ongunstige kanten

• Evenals de boekhouding van de opdrachtgever als die van de begunstigde wordt simplistisch.
• De stortingen worden precies en foutloos gedaan en u hoeft er zelf geen barst meer voor te doen.
• Gezien de geldsom maandelijks veranderd, kan u wel eens voor verwondering komen te staan.
• Hebt u een maand geldelijk tegenslag, dan kan een domiciliëring zeer ongeschikt komen. Het is echter niet denkbaar om een domiciliëring te verstoren, wel kan u aan het bankbedrijf vragen om ze compleet in te trekken (afzeggen). In extreme gevallen kan de bankbedrijf vragen om het geldsom van de domiciliëring terug te eisen van de begunstigde, dit moet u wel binnen de 4 werkdagen na debiteren van de domiciliëring doen.

About the Author

>