Financieel advies

Een goed financieel advies is heel belangrijk. Maar het kiezen van de passende financiële planner of hypotheek adviseur is zeker niet gemakkelijk. De belangrijkste vraag blijft natuurlijk: waarop moet ik letten bij financiële transacties?

De schandalen rond de woekerpolissen en aandelenlease hebben als gevolg dat consumenten de financiële planners, hypotheekadviseurs en de hele sector van financieel advies minder vertrouwen. Vaak bestaat er ook een ongelijke verhouding tussen het aandeel die een adviseur overhoudt en zijn financieel advies.

Maatregelen van de overheid

In de toekomst wil het kabinet maatregelen nemen zodat de verdiensten van de financieel adviseurs meer transparant worden. Deze maatregelen houden in dat vanaf 1januari 2009, de financiële adviseurs vooraf zullen moeten aangeven hoeveel provisie ze verdienen op het sluiten van een levensverzekering of hypotheek. De adviseurs zullen ook meer aangespoord zijn om hun diensten te verlenen tot voorbij de afsluiting van een financieel product. Want vanaf oktober 2009 krijgen de klanten een deel van hun betaalde afsluitprovisie terug, bij het voortijdig beëindigen van een financieel product. De verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie verandert eveneens. Nu kan die verhouding nog 70-30 zijn, maar tegen 2010 zal deze al 50-50 moeten zijn. Hopelijk zullen de genomen maatregelen ervoor kunnen zorgen, dat de klant ook na het afsluiten van een levensverzekering of hypotheek goed is begeleid en goed financieel advies krijgt.

Tips om een goede adviseur te vinden

Als u een goede financiële adviseur zoekt, dan bent u geneigd om op de buitenkant te focussen, u let dan op zijn auto of op het uitzicht van zijn kantoor. Maar u let best ook nog op een aantal andere zaken.

  • De gekozen financiële adviseur of planner moet over de nodige certificaten beschikken. Als u financieel advies nodig hebt, kijk dan in het register van het FFP of MFP keurmerk. Voor een hypotheekadviseur raden wij u aan om naar het SEH keurmerk te kijken.
  • De gekozen tussenpersoon kan via de website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening worden gecontroleerd. Kijk na of uw tussenpersoon hierbij is aangesloten en of hij of zij een uitspraak van dit instituut bij een geschil als bindend aanvaardt.
  • Een bekwame financiële adviseur gaat bij het inventariseren van uw huidige en toekomstige inkomen en vermogen steeds uit van uw daadwerkelijk inkomen en bestedingspatroon, en niet de geldende norm bedragen.
  • De planner moet ook de persoonlijke kanten van het leven in achting nemen bij het verlenen van een financieel advies, zoals echtscheiding, overlijden, de wens om te trouwen en kinderen te krijgen, en ook het risico om arbeidsongeschikt te raken.
  • Financieel advies moet op een duidelijke manier op papier neergezet worden. De adviseur moet ook de moeilijke en onduidelijke financiële termen aan u kunnen uitleggen.
  • De adviseur moet ook over de mogelijkheid beschikken om zijn financieel advies te door een collega te laten beoordelen.

Conclusie

Wij hopen dat u onze tips zult kunnen gebruiken bij het zoeken van een geschikte adviseur. En als de regeringsvoornemens voor de komende jaren erin slagen om het werk en de inkomsten van de adviseurs inzichtelijker te maken, zult u niet meer voor vervelende verassingen komen te staan.

About the Author

>