Financiële adviseur

Iedereen weet dat een goed financieel advies noodzakelijk is. Maar hoe kiest u een financiële adviseur? Er is steeds meer behoefte aan goed financieel advies en dus ook aan goede financiële adviseurs. Het zoekproces naar een financiële adviseur gebeurt meestal met behulp van allerlei registers.

AFM

De toezichthouder AFM houdt openbare registers bij van verschillende types van financiële instellingen.

Hieronder vindt u een zevental van financiële instellingen:

  1. accountantsorganisaties,
  2. beleggingsinstellingen,
  3. beleggingsondernemingen,
  4. financiële dienstverleners
  5. kredietinstellingen
  6. verzekeraars en
  7. clearinginstellingen.

Bekijk dit register best eens voor u op zoek gaat naar een financiële adviseur. Laten we als voorbeeld het register van de financiële dienstverlener nemen, in dit register controleert de AFM op basis van de Wet op het financiële toezicht het gedrag van een geregistreerde financiële dienstverlener en verschaft er informatie over. In het register staan niet alleen de erkende bedrijven, maar ook bedrijven waarvan de aanvraag nog in behandeling is en die nog niet over een vergunning beschikken.

Actuele kennis

Een goed toezicht op financiële adviseurs is voor u als consument heel belangrijk. Daarom werd ook een financiële bijsluiter tot stand gebracht. De financiële adviseur die u hebt gekozen moet zeker ook bekwaam zijn. Zijn mate van scholing en het up -to – date blijven van zijn kennis spelen een grote rol. De actuele kennis van de financiële adviseurs wordt momenteel door twee instanties gegarandeerd:

  1. De Amsterdam Business School (ABS). Afgestudeerden van de Masteropleiding Financial Planning (MFP) sluiten zich aan bij het Register Masters Financial Planners na het vervolledigen van de opleiding. Ze mogen ook de titel MFP achter hun naam voeren. Momenteel zijn er een paar honderd afgestudeerden van de ABS.
  2. De Federatie Financiële Planners ( FFP). Eerst moet het FFP – examen op de HBO+- niveau succesvol afgelegd worden. Vervolgens kan men zich laten certificeren bij de Stichting Certificering FFP, op voorwaarde dat men twee jaar werkervaring heeft, de gedragscode heeft onderschreven de vereiste permanente evaluatie is nagekomen. De Commissie van Toezicht van FFP controleert de naleving van de Gedragscode en behandelt ook geschillen en klachten. Per 1 november 2006 werden er 2.400 financiële adviseurs opgenomen in het register van de Stichting.

De Certified Financial Planner

De titel Certified Financial Planner (CFP) zal dit jaar ook in ons land verschijnen. Enkel de MFP’s en FFP’s met voldoende kennis en ervaring worden toegelaten. Kortom de financiële adviseurs en planners die voldoende normbesef tonen. De CFP is een internationaal erkende titel, gewaarborgd door een Amerikaans instituut. De voortdurende studie en bijscholing spelen daarbij een belangrijke rol. De rol van de permanente studie mag niet onderschat worden, want deze studies zullen steeds meer goede financiële adviseurs en dus ook steeds betere financiële dienstverlening waarborgen. Toch moet de consument blijven opletten bij financiële transacties.

About the Author

>