Financiële dienstverlening

Er bestaan meerdere instanties om en klacht in te dienen wat de financiële dienstverlening betreft. Maar vaak weet u niet tot welke instantie u zich moet wenden. Nu is er een oplossing gevonden: het KIFID. Want de financiële dienstverlening is van belang niet alleen in het economisch leven, maar voor een particulier.

Klachteninstituut KIFID

Vanaf 1 april kunt u bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening terecht voor al uw klachten over financiële dienstverlening of product. Er zijn twaalf oprichters binnen het KIFID waaronder:

 • De Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen, FOV,
 • De Nederlandse Vereniging van Banken, NVB,
 • Diverse organisaties van tussenpersonen en gevolmachtigden, zoals NVA, NBVA en NVGA,
 • Het Contactorgaan Hypothecaire Financiers, CHF,
 • De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, VFN,
 • De Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland, VvHN
 • De beroepsvereniging van financiële planners, FFP, en
 • De Consumentenbond.

Een financieel loket

Er is dus een financieel loket opgericht om al uw klachten over de financiële dienstverlening op te vangen. Onderaan volgt een lijst van enkele bekende klachteninstituten die in het KIFID opgenomen zijn:

 • De Geschillencommissies Bankzaken en Hypothecaire Financieringen. Alleen eerder aangemelde en vóór 1 april 2007 ontvangen klachten worden nog door deze commissies afgehandeld,
 • De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, SKV,
 • De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, SGC, en
 • Het Dutch Securities Institute, DSI

Het KIFID wordt gefinancierd door de Ministerie van Financiën. De oprichting van het KIFID voldoet niet alleen aan de wensen  van de consument, maar ook aan die van de overheid, door de klachteninstituten te bundelen tot één loket. Tot nu toe moest een consument die een klacht wilde indienen over de financiële dienstverlening een lange weg afleggen tot het juiste loket.

Bindend advies?

Vanaf 1 april moet iedereen die te maken heeft met de financiële dienstverlening, dit wil zeggen elke bank, adviseur, verzekeraar en pensioeninstituut zich aansluiten bij KIFID. Het advies van het KIFID bij het rechtspreken is bindend. Maar er bestaat toch een manier om aan de procedure van een bindend advies omtrent de financiële dienstverlening te ontsnappen. Want een dienstverlener die bij KIFID aangesloten is, kan ervoor kiezen zich niet te onderwerpen aan bindend advies. Bij problemen kan hij of zij kan eventueel naar de rechter stappen. Een dienstverlener die wel akkoord gaat met de procedure van bindend advies, aanvaardt ook de gevolgen van een uitspraak. U kunt bij het KIFID alleen terecht indien de  financiële dienstverlening uitgevoerd werd door een lid van het KIFID. U checkt dus best vooraf of de dienstverlener lid van het KIFID is. Bovendien is het ook belangrijk om te weten of hij zich wel of niet onderwerpt aan een bindend advies .

Werkwijze KifiD

De dienstverlener moet zeker aangesloten zijn bij het KIFID, anders kunt u daar geen klacht indienen. Als het zo is, geldt er de volgende procedure:

1.  Stap 1. De financiële dienstverlener eerst een kans geven de klacht zelf op te lossen. Lukt dit niet dan volgt stap 2.

2.  Stap 2.U komt eerst via het KIFID bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening terecht. Deze instantie probeert via bemiddeling tot een oplossing te komen binnen acht weken. De bemiddeling is gratis voor de consument die een klacht indient over financiële dienstverlening. Als de bemiddeling ook geen oplossing biedt, dan volgt stap 3.

3.  Stap 3. De klachtencommissie van het KIFID. Het is wel zo dat klachten die al in behandeling zijn bij de rechter  niet meer in aanmerking komen. De klacht moet worden ingediend binnen de drie maanden na het bekendmaken van het standpunt van de dienstverlener. De klacht moet een zaak betreffen die het bedrag van € 100 overschrijdt. Daaraan is een klachtgeld van € 50 verbonden. Als de dienstverlener en de consument voor een bindend advies hebben gekozen, dan moet de financiële dienstverlener het advies ook nakomen binnen de opgegeven termijn.

Slot

Het is niet zeker dat het oprichten van een loket alle problemen bij de financiële dienstverlening zal kunnen oplossen. Maar nu moet u tenminste niet meer zo lang zoeken naar het juiste loket.

About the Author

>