Financiële gevolgen afschaffing partnertoeslag

De AOW – toeslag voor de jonge partner zal in het jaar 2015 verdwijnen. Deze maatregelen kunnen voor een inkomenachterstand zorgen. Hoe groter het leeftijdsverschil, hoe meer men moet inleveren. De financiële gevolgen zijn er niet enkel voor de vrouwen met een partner. Eén op drie consumenten die 65 jaar wordt na 2015 zal de financiële gevolgen van de afschaffing van partnertoeslag voelen. In dit artikel bespreken wij dus de financiële gevolgen van deze maatregel.

De financiële aderlating

Wat is de AOW feitelijk? Het is een volksverzekering en iedereen die 65 jaar wordt heeft recht op de AOW. Na 2015 verandert er niets aan die regeling. In het jaar 2008 krijgt een alleenstaande 1011,98 euro per maand. Een gehuwde persoon of een persoon die ongehuwd samenwoont, krijgt 697,37 euro. Om de AOW te verkrijgen, moet je zou u wel tussen uw 15 en uw 65 jaar in Nederland hebben gewoond. De burgers die al 65 jaar zijn geworden en wiens jongere partner over weinig of geen inkomen beschikt, kan van de AOW -toeslag genieten. Het inkomen van de jongere partner speelt een grote rol bij het verkrijgen of niet van een AOW – toeslag. Die partnertoeslag wordt ook op halfjaarlijkse basis aan de inflatie toegepast. Het maximumbedrag per maand bedraagt 682,51 euro per maand. Dat bedrag maakt tevens de helft uit van de toeslag van de samenwonende of gehuwde paar ouder dan 65 jaar.

Financiële Gevolgen na 2015

Mensen die in 2015, na de eerste januari 65 jaar worden ( en ook mensen die na de eerste januari 1950 geboren zijn), krijgen geen uitkering meer. Deze maatregel van de overheid zal ongetwijfeld financiële gevolgen hebben. Voor mensen die nu al een uitkering genieten, verandert er niets. Ze behouden de uitkering totdat hun partner zelf een AOW krijgt. Momenteel valt de toelage weg als de jongere partner van de 65- plusser meer dan 1227,26 euro bruto maandelijks verdient. Als de jongere partner 1000 euro bruto verdient, heeft hij of zij recht op 151,50 euro bruto per maand. Het afschaffen van de partnertoeslag kan zware financiële gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat een stel waarbij één partner 65 jaar is en de andere (jongere) partner over geen enkele inkomen beschikt, een inkomenverlies van 9000 euro bruto per jaar lijdt.

AOW-gat

Het AOW – toeslag is niet hetzelfde als het AOW- gat. Het AOW – gat betekent dat een persoon tussen zijn 15de en zijn 65ste minder dan 40 jaar in Nederland heeft gewoond. Elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond, vermindert uw AOW met 2%. Dat geldt vooral voor de buitenlanders, zoals de gastarbeiders. Ze zijn na hun 15de naar Nederland gekomen en ze verliezen dus een deel van hun AOW.

Totstandkoming van de wet ‘partnertoeslag AOW’

Er bestaat een misverstand dat het vooral vrouwen treft. De wetgeving kan dit misverstand ontkrachten. In 1985 besliste men in Brussel dat de AOW niet volledig naar de man zou gaan. Het AOW werd in twee delen gesplitst. Zo ging er 50% naar de man en 50% naar de vrouw. Maar er ontstond een probleem. In geval dat een van de partners jonger was dan 65 jaar, zou het stel maar over de helft van het AOW kunnen beschikken. Om te voorkomen dat er een enorme inkomensdaling ontstond, bedacht men de toeslag. Die toeslag ging voornamelijk naar de man, die meestal toch de kostwinner was. Al in het jaar 1996 besloot de Tweede Kamer om tegen 2015 de toeslag te schrappen. De burgers hadden dus genoeg tijd om zich voor te bereiden op de afschaffing van de partnertoeslag. Maar de financiële gevolgen ervan zullen zich toch laten voelen. Men heeft toen ook gedacht dat tegen het jaar 2015, vrouwen op een meer regelmatige basis een beroep zouden uitoefenen. De partnertoeslag zou dan overbodig worden. Omdat vroeger meestal de man als kostwinner de toeslag kreeg, zou men kunnen zeggen dat het vooral de man zal treffen. In feite treffen die maatregelen niet enkel de man of de vrouw, maar ook het hele gezinsinkomen.

Een noodzakelijke voorlichtingscampagne

De vergrijzing van Nederland is een bewezen feit. Met als gevolg de toename van de 65-plussers. Het aantal AOW-ers dat recht heeft op de partnertoeslag bedraagt tegenwoordig 10 procent. In het jaar 2020 zullen er 478.000 65-plussers met een jongere partner zijn. Van de 478.000 kunnen er 237.000 van een gedeeltelijke of volledige AOW – toeslag genieten. Een voorlichtingscampagne is dus noodzakelijk. De SVB treedt ook in actie. Mensen die na 1 januari 1950 geboren zijn en een jongere partner hebben, krijgen een brief waarin het afschaffing van de AOW-toeslag uitgelegd wordt.

Zelf maatregelen nemen

Maar heeft u en uw partner de AOW-toeslag  echt nodig? Als u bijvoorbeeld over voldoende spaargeld of een aanvullend pensioen beschikt, dan zal de afschaffing van de partnertoeslag geen financiële gevolgen hebben. Als u nog voor uw 65 jaar voor een kleinere woning kiest, en bovendien uw oude woning verkoopt, dan beschikt u over voldoende middelen. Maar u moet natuurlijk alle mogelijkheden bekijken om zeker goed voorbereid te zijn.

Hieronder sommen wij een aantal mogelijkheden voor mensen die het afschaffen van de partnertoeslag wél zullen aanvoelen.

Eerste mogelijkheid: Sparen. Tegenwoordig is de rente op spaarrekeningen hoog. Als u over genoeg spaargeld beschikt, zullen er voor u geen financiële gevolgen van het afschaffen van de AOW- toeslag volgen. Vooral als u voor het spaardeposito kiest, dan ligt de rente nog hoger. Dit alles werkt op een voorwaarde, u moet het geld voor meerdere jaren vastzetten.

Tweede mogelijkheid: Verzekeren. U kunt verzekeringen aangaan zoals een levensverzekering of een lijfrente. Die verzekering kan zo de AOW-toeslag vervangen. Mensen met een pensioentekort mogen bovendien de betaalde premies aftrekken. Maar het vervallen van de AOW-toeslag geeft geen recht op dat aftrek van de premies. Omdat het op fiscaal vlak niet als een pensioentekort wordt gezien.

Derde mogelijkheid: Arbeidsdeelname. Als uw jongere partner ook een baan heeft, verhoogt het de arbeidsdeelname van de senioren. Maar het is natuurlijk niet altijd mogelijk om als 55-plusser een baan te vinden. Mensen die na hun 65ste nog blijven doorwerken krijgen een gewoon salaris tegen een lager belastingstarief. Bovendien is er vanaf 2009 een belastingkorting van 918 euro voor de 65-plussers. Deze belastingkorting geldt wel tot 67e jaar.

Vierde mogelijkheid: Variabele pensioenuitkering: Men kan de pensioenuitkering laten variëren. Vele instellingen die pensioen uitkeren, bieden een mogelijkheid om bijvoorbeeld de eerste vijf jaar meer pensioen te krijgen, om in de latere periode te kunnen besparen. Door minder pensioen te laten uitkeren, kan men het afschaffen van de partnertoeslag gedeeltelijk compenseren. Op de pensioendatum bepaalt u of u voor dit stelsel kiest. U moet op voorhand natuurlijk goed nadenken, want deze beslissing is onomkeerbaar.

About the Author

 • fons schumacher schreef:

  Alle bovenstaande artikelen zijn leuk, maar is wel iets veranderd nu. Donner heeft een voorstel ingediend om alle pensioengerechtigen met een jongere partner vanaf 2011 geen toeslag meer te geven. Hoe kan iemand, ik b.v. 13 jaar lang straks van 650,00 per maand leven.
  Ik ben van 1949 en heb als ik 65 ben 46 jaar gewerkt. Het voorstel van Donner geeft mij een AOW gat van 13 x 12 x 686,00 = € 107.000,= wat ik in 5 jaar moet repareren. Dit gaat nooit met mijn inkomen.
  Lekker met pensioen gaan. Dit kan zo niet. Partij van de Arbeid jullie branden de laatste sociale wetten tot de grond toe af. Het is ook niet bepaald sociaal om een kleine groep mensen 2400 stuks eenzijdig de lasten te laten dragen van een bezuinigingsronde. Verkoop de Victory Boogie Woogie maar en geef geen 80 miljard uit voor vliegtuigen, alsook 16 miljard door het niet betalen van belastingen door het bedrijsleven. 800 miljoen niet betaalde zorgkostenverzekering. Zakkenvullers.

 • fons schumacher schreef:

  Aan de reacties te zien, begrijpen de mensen er geen reet van. Het is ook wel een klein groepje mensen die belazerd worden. Maar dat zal precies de reden zijn dat deze regentenkliek toch met dit voorstel durft te komen. ER ZIJN TE WEINIG MENSEN DIE REAGEREN EN EEN VUIST KUNNEN MAKEN. En waar zijn nu al die zogenaamde sociale beginselen en de christelijke normen en waarden. Voorin de kerk zitten op zondag, maar voor de rest van de week mag je iedereen belazeren. Wat een schorriemorrie.

 • >