Geld Lenen: De Definitieve Gids

Nog steeds lenen meer mensen geld

geld lenen
geld lenen de definitieve gids

Geld lenen is nog steeds aan de orde van de dag. Niet voor niets kent vrijwel iedereen wel de zin ‘geld lenen kost geld’. Kennen is dus iets anders dan naar een wetenschap handelen, want er wordt volop geleend, elke dag opnieuw. Geld lenen om een huis te kopen of geld lenen voor auto; het is nog steeds aan de orde van de dag. Je hebt persoonlijke leningen en doorlopende kredieten en binnen tien minuten leen je anno 2018 een bedrag tot 1500 euro. Je leent onderhands van je broer of vader, een lening die doorgaans behalve uitmondt in een schuld ook garantie lijkt op een familievete. Maar: is geld lenen nog wel zo gemakkelijk anno 2018? Waar moet je eigenlijk allemaal aan voldoen en kan iedereen nog geld lenen en hoe zit het met de rentes dan? Is lenen zoiets als van de regen in de drup geraken? Is lenen verstandig? Waar vind je goedkope leningen en waar kun je het best lenen? Alles over lenen, soms bittere noodzaak, soms het begin van doffe ellende.

Tijdelijk afstaan om te gebruiken

Eerst eens over lenen. Wat is dat eigenlijk precies? Welnu, lenen is ‘tijdelijk aan iemand afstaan om te gebruiken’. Dat klopt, in het geval van geld lenen wordt immers tijdelijk een geldbedrag aan je afgestaan om te gebruiken, bijvoorbeeld voor een auto financieren. Is lenen vaak gratis, bij het lenen van geld ligt dat toch anders. En niet anders omdat geld lenen op twee manieren kan, maar anders omdat je geld op héél véél verschillende manieren kunt lenen. Elke leenvorm is weer net even anders en elke leenvorm heeft een gemeenschappelijke deler: rente die betaald moet worden.

Koop- of huurhuis, vast of tijdelijk contract?

Geld lenen kan via een creditcard, een doorlopend krediet, een flitskrediet, huurkoop, hypotheek, een klantenkaart, leasen, lenen met onderpand, lening voor restschuld, een PL, via postorderbedrijven, via rood staan of middels en een WOZ krediet. De keuze is reuze, al kom je beslist niet zomaar in aanmerking voor elke willekeurige leenvorm. Daar moet je wel wat voor doen. Wat? In elk geval aan kunnen tonen wat je inkomen is en het soort dienstverband dat je bij je werkgever hebt, net zoals de datum waarop je bent begonnen bij je baas. Ook de hoogte van je woonlasten is relevant, net als het soort woning: heb je een koop- of huurhuis? Ook nogal belangrijk is de BKR-notering en of je kinderen hebben en zo ja; wonen die nog thuis. Let wel: geen kwestie van even aangeven, maar een kwestie van de documenten waaruit dit blijkt kunnen overleggen. Papierwerk regelen dus, als je van plan bent een lening aan te vragen en antwoord wilt op de vraag: hoeveel kan ik lenen.

‘Kijken naar je persoonlijke situatie’

Wat elke willekeurige geldverstrekker eigenlijk doet na elke kredietaanvraag is aan de hand van de geleverde gegevens kijken hoe groot het risico is om jou een lening te verschaffen. Teveel risico is geen lening. En de gegevens die ze van je vragen zijn daar simpelweg voor nodig. Ga maar na: met inwonende kinderen ben je veelal duurder uit. Je doet dan immers ook meer boodschappen, je hebt te maken met schoolkosten en ze zitten op een sport en moeten dus contributie betalen. Hoe meer je verdient, hoe groter ook de kans dat de verstrekker bereid is je geld te lenen. Verstrekkers beschouwen het soort dienstverband als volgt: een vast contract wordt voor honderd procent meegerekend, heb je een tijdelijk contract rekenen ze dat als zeventig procent van het inkomen. Net zoals een heel dure hypotheek een reden kan zijn dat de verstrekker je weigert geld te lenen. En misschien is dat ook wel gewoon heel verstandig als je amper in staat bent de maandelijkse hypotheeklasten te voldoen. Verstrekkers noemen het beoordelen van je gegevens het ‘kijken naar je persoonlijke situatie’.

Achtergestelde lening

Dan over de verschillende leningen die er zijn, te beginnen met de veel voorkomende en bekende hypothecaire lening, ook wel lening afsluiten tegen onderpand genoemd. Je leent geld om een woning te kunnen kopen, je huis is daarbij het onderpand. Jij betaalt vervolgens rente en aflossing aan de bank. Een overzichtelijke lening dus. Betaal je niet, dan legt de verstrekker gewoon beslag op je huis. Zo simpel als wat. Een PL is een persoonlijke lening: een lening om andere zaken dan een woning aan te schaffen. Een voor verstrekkers risicovollere lening omdat immers een onderpand ontbreekt. Daarom is de rente over een deze lening vaak hoger dan bij een andere lening. Bij een doorlopend krediet ligt het leenbedrag niet vast. Je neemt geld op naar je behoefte, en lost ook zo af. Een achtergestelde lening is niet een lening voor minder ontwikkelde mensen maar een lening die met name door bedrijven wordt aangegaan en pas terugbetaald wordt als de andere schuldeisers uitbetaald zijn. Ook deze manier van lenen is voor de verstrekker een lening die meer risico met zich meebrengt en dus worden ook dan hogere rentes gerekend. Flitskredieten, online leningen, zijn leningen met een maximale looptijd van drie maanden. Betaal je niet op tijd, dan betaal je vaak hoge extra kosten.

Onderhands lenen

Bijzondere leenvorm tussen alle andere leenvormen is wel de onderhandse lening. Dit is een lening die je bijvoorbeeld aangaat met familie of vrienden zonder dat er tussenkomst van een bank plaatsvindt. De lener en de vrager onderhandelen rechtstreeks met elkaar over de hoogte van het leenbedrag en de voorwaarden die aan de lening kleven.

‘Mag ik geld van je lenen, krijg je uiteraard zo snel mogelijk weer terug’
‘Natuurlijk, is goed. Ik maak het zo snel mogelijk over. Geef maar terug als je het hebt’

Zie hier, de wellicht herkenbare en loodzware onderhandelingen over onderhands lenen tussen mensen die of familie zijn of vrienden zijn (dan nog wel). Onderhands lenen is namelijk vaak heel soepel lenen. Je mag er veel langer over doen om de lening terug te betalen dan de veel strengere voorwaarden die bij een bank gelden. Je ouders, je broer of je buurman zal bovendien niet bellen met het BKR in Tiel, ze vertrouwen je uiteraard op je blauwe ogen. Komt allemaal wel goed, we kennen elkaar al zo lang en een vriend of familielid help je graag uit de brand.

WOZ-krediet

Het vroeger ook bekende WOZ-krediet is niet meer, leve Huiseigenaar lening of Huiseigenaar Doorlopend krediet; leningen die speciaal voor mensen in het bezit van een koopwoning ontwikkeld zijn. Huiseigenaar lening is een lening met een vaste looptijd en een eveneens vast rentetarief. Dat tarief is lager dan voor mensen die een huurwoning huren en bovendien leen je als huiseigenaar een hoger bedrag. Wend je dat bedrag aan voor een verbouwing/verbetering aan de woning, dan kun je zelfs de rentekosten fiscaal aftrekken, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Andere vorm van lenen is huurkoop. In dat geval doe je een aanbetaling en voldoe je de rest per maand (rente/aflossing) terug. Grootste verschil met een lening op persoonlijke titel is dat je bij huurkoop geen eigenaar van het product bent, bij een PL ben je dat wel. Huurkoop en auto’s wordt ook vaak leasen genoemd. Ook nu is er echter een groot verschil. Via huurkoop is het de bedeling dat je uiteindelijk eigenaar van het product wordt, bij leasen is dit niet aan de orde.

Belastingdienst komt altijd om de hoek

Onderhands lenen wordt vaak als gunnen gezien en rente wordt er vaak niet of slechts minimaal berekend. Terwijl je bij bij deze lening juist nooit een te lage rente af moet spreken, maar een rente die marktconform is. Dit doe je niet om de vrager te pesten, maar omdat de Belastingdienst anders om de hoek komt kijken. Hanteer je een te lage rente, dan zegt de Belastingdienst dat er sprake is van een schenking en moet over die schenking belasting betaald worden. Nog iets over de belastingdienst; stel dat er een onderhandse lening aangegaan wordt voor het kopen of verbouwen van een huis, dan ziet de belastingdienst dit als hypotheekrente. De betaalde rente kan dan opgevoerd worden als aftrekpost. In werkelijkheid worden onderhandse leningen vaak alleen mondeling aangegaan. Een man een man, een woord een woord. Toch is het goed juist wel alles op papier te zetten, om zo alle eventuele misverstanden uit te sluiten. Bij een mondelinge afspraak en nadat er ruzie ontstaan is, hebben beide partijen geen enkele bewijslast die juridische waarde heeft in handen. Op internet zijn talloze modelcontracten beschikbaar die prima te gebruiken zijn als er een onderhandse lening wordt aangegaan. Dit is goed voor zowel vrager als gever.

De populaire autolening

Voor de aanschaf van een auto – liefst met licht metalen velgen uiteraard, en voorzien van een navigatie-en audiosysteem- wordt vaak geld geleend. De lening ten behoeven van de aankoop van een auto is populair en werd als specifieke lening door financiële instellingen in het leven geroepen en beschouwd. Waarom? Omdat deze lening iets anders is dan een lening op persoonlijke titel, al zou je in eerste instantie denken dat deze leenvormen zo ongeveer identiek zijn. Een lening voor een autois een lening op afbetaling. Je wilt een Mercedes kopen, de bank leent je exact het bedrag dat je voor aanschaf nodig bent. Al na een maand begin je het door de verstrekker gestorte bedrag af te betalen en ben je verplicht om een vooraf bepaald bedrag elke maand opnieuw aan de bank terug te betalen. Het grootste deel van dit bedrag is bedoeld voor het aflossen van de lening zelf, het andere deel zijn de kosten. Een autolening is een veelgebruikte lening omdat je simpelweg een duurdere en luxere wagen kunt kopen en het bedrag in maandelijkse termijnen terug betaalt kan en mag worden. Een autolening is niet duur. Dit komt omdat er eventueel beslag gelegd kan worden op de auto als de betalingsverplichtingen niet meer worden voldaan. Dit geeft de verstrekker wat meer zekerheid. Ook het maandelijks slinken van de schuld maakt het dat er niet heel veel kosten aan een autolening kleven.

Goedkoop geld lenen

De meeste mensen die van plan zijn te lenen, zoeken naar de verstrekker die de beste voorwaarden biedt: de goedkoopste lening dus met de laagste rente. De aanbieder met het meest gunstige rentepercentage is echter niet ook de aanbieder met de goedkoopste lening. Behalve de hoogte van de rente is het zeer verstandig de voorwaarden heel goed te bestuderen. Zo is boetevrij aflossen niet bij elke geldverstrekker mogelijk. Voorbeeldje? Je weet dat je aan het eind van volgend jaar een groot bedrag uitgekeerd krijgt – familiegeld, de details laten we even achterwege. Je wilt met dat bedrag je lening helemaal of voor een groot deel inlossen. Soms willen de verstrekkers dit niet, zij verdienen immers geld aan de aan jou afgesloten lening. Stel je hebt een looptijd van een jaar of vijf afgesproken. Los je dan veel eerder af, dan betaal je dus ook (veel) minder rente. Dat is de reden dat er verstrekkers zijn die voor het eerder aflossen extra en soms best hoge kosten berekenen.

Overlijdensrisico afsluiten of juist niet?

Nog iets, om volledig te zijn. Wat gebeurt er met je lening als je komt te overlijden? Weet in elk geval dat je doorlopend krediet of je persoonlijke lening niet automatisch komt te vervallen. Meestal moeten de nabestaanden de lening afbetalen. Als je dit wel leuk vindt, doe dan niets en confronteer je nabestaanden met torenhoge schulden als jij er zelf niet meer bent. De groep die niet wil dat dit gebeurt, die kunnen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Ook dit kan weer op verschillende manieren. Wat de beste is, hangt af van het soort lening dat je hebt afgesloten. Laat je maar informeren over de mogelijkheden, tenzij je je nabestaanden dus financieel malheur gunt als je het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild hebt.

BKR

Mensen die geld willen lenen en die dit niet voor elkaar krijgen, willen nog wel eens boos worden op drie letters: de B, de K en de R. Allemaal de schuld van het BKR. De gemeneriken. BKR staat voor Bureau Krediet Registratie en deze instelling registreert alle leningen die je hebt lopen en die je de afgelopen vijf jaar had lopen. Veel mensen denken dat als je een melding hebt bij het BKR, dit negatief is. Dit is echter onzin. Slechts de registratie van het geleende bedrag is belangrijk net of dat bedrag nog open staat of niet. Vraag je een lening aan, dan wordt altijd eerst een belletje naar Tiel, want daar is het BKR gevestigd, gepleegd. Zoveel is zeker.

Kredietovereenkomst

In Tiel beschikt men over je naam, je geboortedatum en je adres en is actuele informatie over het bedrag dat je geleend hebt, je maximaal te besteden bedrag, per wanneer de kredietovereenkomst is ingegaan en de maand waarin de overeenkomst is gestopt. Heb je een betalingsachterstand die langer is dan drie maanden, dan weet het BKR dit ook. Om het werken wat gemakkelijker te maken, werkt het BKR met coderingen. Op die manier is snel inzichtelijk wat je status is en of men je veilig geld kan lenen. Staat er een A achter je naam, dan heb je een betalingsachterstand. Is de achterstand weggewerkt en de lening loopt nog, dan verandert het BKR de A in een H. In de H van Herstel. Is de achterstand weg en de overeenkomst beëindigd, dan blijft de A of de letters AH achter je naam staan met daarbij de datum waarop de lening beëindigd is. Het BKR werkt bovendien – hoe spannend- met vijf bijzondere codes, codes die gebruik worden als er bijvoorbeeld een betalingsregeling getroffen is of als je niet bereikbaar bent en op de vlucht lijkt. Komt de kwestie onbereikbaarheid aan de orde, dan wordt het zonder enige twijfel een lastig verhaal een nieuwe lening te krijgen. Of beter: dan kun je het wel schudden. Pas vijf jaar nadat de lening beëindigd is, gaan de gegevens uit het systeem in Tiel, waar het dus vooral draait om bedragen en coderingen.

Rente van veertien procent

Is het BKR positief over je en behoort een lening tot de mogelijkheden, dan is vooral de rente – en speciaal de hoogte van de rente- erg belangrijk. Feit is dat de hoogst mogelijke rente van veertien procent van toepassing is op creditcards, rood staan en bestellen bij de welbekende postorderbedrijven. De hoogte van de rente is afhankelijk van een aantal aspecten. Een belangrijke is de hoogte van de inkoopkosten van het te lenen bedrag. Ook het risico-bedrag, de zogenaamde winstmarge-opslag en de hoogte van de lening spelen een rol. Verder worden vaak ook de administratiekostenopslag en de marketingkosten een rolletje.

Geld lenen online

Ja, je kunt geld lenen zonder dat het BKR geraadpleegd wordt. Bij je moeder bijvoorbeeld, of je oma. Het kan ook via verstrekkers die online die bedragen tussen de 100 en 1500 euro lenen, ook aan mensen die een BKR notering hebben. Sterker nog; het is mogelijk om dit binnen tien minuten online voor elkaar te krijgen, zonder dat er ook maar een papiertje aan te pas komt. Weet dan wel dat deze verstrekkers vaak enorme rentes in rekening brengen. Door bij deze partijen te lenen ben je even uit de brand maar zit je er – als je niet oppast- ook zo weer in.

Betalingsachterstanden

Ondanks de uitbreiding van regels wordt er nog steeds meer geleend. Zo stond er in Nederland eind vorig jaar zo’n 16.560 miljoen euro aan leengeld uit. Opvallend is verder dat er steeds minder mensen betalingsachterstanden hebben. Onderzoek wees verder uit dat mensen bereid zijn te lenen voor met name een auto, caravan en verbetering van het huis in de vorm van een renovatie of verbouwing. De persoonlijke lening is erg populair omdat de rente vast staat en mensen kennelijk liever niet met onzekerheden te maken krijgen. De kans dat de rentes de komende periode sterk gaan stijgen is overigens groot. Dit heeft te maken met de onrust in de wereld en de handelsoorlog die er bestaat tussen Europa en Amerika. Banken staan bekend om het feit dat ze een hogere risicopremie gaan rekenen om op die manier zichzelf beter te beschermen. Gevolg? Geld lenen wordt duurder en mensen met schulden betalen fors meer rente met alle nare gevolgen van dien. De sneeuwbal rolt dan heel hard verder en kan zo voor ernstige problemen in de financiële sector zogen, omdat schulden dus niet afgelost kunnen worden.

Lenen en leeftijdsdiscriminatie

Geld lenen is maatwerk. BKR coderingen spelen een grote rol zoals uitgelegd, en ook zaken als netto-inkomen en dienstverband zijn belangrijk. Ook leeftijd is een factor om rekening mee te houden. Dat ondervinden zeker mensen die wat op leeftijd raken. Stel je bent een jaar of 75 en je wilt een nieuwe auto kopen en wilt daar geld voor lenen. Zeker weten dat je in 99 van de honderd gevallen nul op het rekest krijgt. Banken beschouwen het namelijk als risicovol als ze leningen verstrekken aan mensen die de 75 jaar gepasseerd zijn. Statistisch is het namelijk een feit dat de kans veel groter is dat zij de lening niet geheel af kunnen lossen, ten opzichte van veel jongere mensen. Ga maar na: veel verstrekkers schelden de restschuld kwijt bij overlijden en anders moeten de nabestaanden dokken. Maar wat dan als er niet voldoende te erven is? Hoewel de slachtoffers – die van 75 jaar of ouder dus- het leeftijdsdiscriminatie vinden is het louter en alleen een commerciële overweging van de verstrekkers om zo te werk te gaan, een werkwijze die ook begrijpelijk is.

Overigens wordt in de provincie Flevoland het vaakst een lening wordt aangevraagd. In Friesland wordt het minst geleend en mensen die een leeftijd hebben tussen de 51 jaar en 64 jaar lenen doorgaans het meest: zo’n 20.000 eurootjes. Mensen tussen de 18 en 30 jaar vragen het vaakst een lening aan, maar deze groep leent dan wel weer het minst: gemiddeld 8400 euro. Met kinderen wordt meer geleend dan zonder. En ook dat is alles behalve onlogisch. Kinderen kosten geld, de kans dat je dan een lening afsluit is gewoon groter. Geen ouder wil dat zijn of haar kind ook maar iets tekort komt.

Lening aanvragen?

Check op internet een van de vele kredietvergelijkers in de zoektocht naar de goedkoopste persoonlijke leningen en het antwoord op de vraag waar kan ik geld lenen en waar kan ik snel geld lenen. Wees echter altijd op je hoede als je gaat lenen. Besef dat een bankroet en een breuk in de familie gevaren zijn die nadrukkelijk op de er liggen. En weet vooral: geld lenen kost geld.

About the Author

>