Geld lenen Goedkoop geld lenen

Wie wil er niet voordelig geld lenen. Helaas zijn goedkope leningen vaak ingewikkelder dan op het eerste zicht lijkt. Daarom blijft het heel belangrijk om zich eerst goed te informeren voor je ergens een goedkope lening afsluit.

Goedkoop geld lenen kan zeer handig zijn wanneer je onverwachte uitgaven hebt. Bijvoorbeeld bij de (onverwachte) komst van een kindje, een scheiding, een ziek huisdier, enz. Je wilt dan geld kunnen lenen zonder zich nog meer in de schulden te werken door een te hoge lening. Maar ook al lijkt een lening zeer goedkoop en voordelig is het verstandig om zich eerst te laten informeren. Elke afgesloten lening moet uiteraard terugbetaald worden. De terugbetaling van het geleende bedrag heet ‘aflossing’. Je spreekt af met de kredietverstrekker welke percentage je in een bepaalde periode aflost. Meestal worden aflossingen berekend op basis van maanden.

Aflossing van lening

Bedrag aflossing kiezen

Het bepalen van het bedrag dat je per maand aflost is afhankelijk van meerdere factoren. Heel belangrijk is om realistisch te blijven bij het geld lenen en bij het bepalen van de maandelijkse lasten. Sluit zeker geen lening af met te hoge  maandlasten. Wanneer iemand geld wilt lenen wordt er steeds meer gekeken naar de draagkracht van de betreffende persoon voor de lening effectief afgesloten wordt. Toch blijft het handig om ook zelf het optimale aflossingsbedrag te berekenen. Hierbij moet je rekening houden met je huidige draagkracht maar ook met onvoorziene uitgaven die jouw draagkracht (tijdelijk) kunnen verlagen.

Hoe groter het bedrag is dat je maandelijks aflost hoe lager het totale bedrag is dat je betaalt. Want de totale lening (inclusief uitbetaalde rente) valt dan uiteindelijk lager uit. Als je per maand minder aflost, heb je automatisch een langere looptijd en betaal je dus meer rente. Het komt erop neer dat je het geleende bedrag dan gebruikt om de rente te betalen.

Tussentijds aflossen

In sommige gevallen kan de lening ‘vroegtijdig’ of ‘tussentijds’ afgelost worden. Aan een ‘vroegtijdige’ aflossing zijn echter vaak voorwaarden verbonden. Vaak moet de lener ook de extra kosten betalen die deze aflossing met zich meebrengt. En sommige leningverstrekkers rekenen zelfs een boete aan voor tussentijds aflossen.

Looptijd van lening

Verschillende looptijden mogelijk

Bij een lening zijn verschillende looptijden mogelijk. Sommige leningen hebben een looptijd van een jaar andere kunnen langer lopen. De looptijd staat ook niet bij alle leningverstrekkers vast, vaak kan je de looptijd zelf bepalen.  Bij de berekeningen van de optimale looptijd moet er rekening gehouden worden niet alleen met de rentevoet en de hoogte van het geleende bedrag maar ook met het bedrag dat je maandelijks wilt aflossen. Ook heel belangrijk is de gebruiksduur van het product waarvoor eventueel je een lening aangaat.  Het geeft geen zin om een lening te blijven afbetalen voor iets wat al lang niet meer functioneert.

Mogelijkheden en verplichtingen

Als alles goed verloopt, heb je wanneer je looptijd afloopt de lening inclusief de rente volledig afbetaald.  Soms komt het voor dat je door onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om de volledige lening af te lossen. Controleer voor je een lening afsluit altijd wat de gevolgen zijn als je jouw lening niet tijdig kunt afbetalen en wat de mogelijkheden zijn om het op te lossen.

Het rentepercentage

Het is onmogelijk om te geld te lenen zonder rente te betalen. Wanneer de leningverlener het jou mogelijk maakt om goedkoop geld te lenen moet hij zijn winst halen uit het rentebedrag die je betaalt. Je leent immers zo goedkoop dat de rente hoog moet zijn anders geraakt de leningverstrekker in de problemen.

Vast of variabel

Vaak kan men bij een leningverstrekker kiezen tussen een vaste of variabele rente. Beide vormen van rente kunnen voordelig zijn. Vaste rente heeft als grootste troef dat je van begin af aan weet wanneer je het volledige bedrag zal afgelost hebben, met andere woorden je hebt meer zekerheid . Een nadeel bij vaste rente is dat je niet kan profiteren van mogelijke renteverlagingen.

About the Author

  • […] Bron: Goedkoop lenen […]

  • >