Goed betaalde job

Wij geven u een overzicht van 8 goed betaalde jobs, die u toch niet wilt.

Meestal verdient u meer door het vervullen van een minder ‘cool’ klinkende job. Vaak zijn deze de echte goed betaalde jobs. Maar de meeste mensen laten zich vangen aan mooi klinkende functietitels.
Het streefdoel van de 8 bovenvernoemde goed betaalde jobs is een hoge loon. Het zijn dus geen prestigieuze functies in een multinational inclusief een mooie bedrijfswagen. We beginnen aan onze overzicht:

1. Krabbenvisser

De krabbenvisser: een job voor macho’s en echte mannen. De krabbenvissers zijn actief enkele weken per jaar in de Amerikaanse staat Alaska. Het is geen rustige, maar zeker een goed betaalde job. Alles moet heel snel gebeuren, de krabben mogen enkel tijdens een bepaalde periode gevangen worden. Dat lijdt tot extra spanning en soms voor dodelijke ongevallen aan boord van de vissersboot. Wie niet bang is van enig risico, kan op twee maanden tijd tot 38.000 euro aan krabben verdienen ( 50.000 dollar).

2. ‘Roughneck’

De naam van deze goed betaalde job spreekt immers voor zichzelf. De persoon in kwestie, altijd een man en nooit een vrouw, werkt in een olieboorplatform. Hij werkt eigenlijk op de plek waar de boor in de zeebodem verdwijnt. Bovendien kan hij enkel via gebaren communiceren. Het is er namelijk te luidruchtig en zijn er veel chemische stoffen in de lucht. De roughneck herstelt de kapotte pijpleidingen of vervangt de onderdelen van de boor. Het is een zwaar, gevaarlijk en vuil werk. Maar het kan van 6.000 tot 6.500 euro per maand opbrengen.
3. Piloot van een sproeivliegtuig

Het grootste voordeel van deze goed betaalde job is het loon, dat maandelijks ongeveer 5.000 euro bedraagt. Het werk van deze piloten heeft geen greintje romantiek. De blootstelling aan chemische stoffen en de lage hoogte, waardoor alle obstakels zoals hoogspanningslijnen een echt gevaar vormen, kunnen als nadelen opgesomd worden.

4. Privésoldaat in Irak of Afghanistan

Vele generaties jongens droomden ervan en de huidige generatie droomt er nog steeds om soldaat te worden. Al is deze job helemaal niet zo romantisch en avontuurlijk als u denkt. Spreekt een militair loopbaan u nog steeds aan, dan moet u zeker uw kansen wagen bij de privémilitie. In Irak of Afghanistan wordt deze job zeer goed betaald. U kunt tot 7.500 euro per maand verdienen.

5. Vuilnisman (in New York)

Niet lachen. U kunt ook veel verdienen als vuilnisman, vooral in New York. Het jaarloon van een vuilnisman in Big Apple bedraagt nog net geen 61.000 euro per jaar.

6. Schoonmaker na misdaden

Het klinkt misschien griezelig, maar het is een goed betaalde job. Na een misdaad moet er van alles schoongemaakt worden. Hij of zij, die deze taak vervult, kan gemakkelijk tot 3.200 euro bruto verdienen. U moet natuurlijk rekening houden met het feit, dat er veel bloed aanwezig zal zijn. En dat de plek van de misdaad gevaarlijk kan zijn.

7. Rioolwerker

Net zoals de vuilnisman, verdient een rioolwerker in New York veel meer dan zijn collega’s in andere steden. Het loon voor deze niet echt aangename, maar wel goed betaalde job bedraagt tot 46.300 euro.

8. ‘Balsemer’

Om deze job te vervullen, moet men enkel over het diploma middelbaar onderwijs beschikken. En na een korte opleiding kan men al aan de slag. Het loon van een balsemer komt neer op een brutoloon van 2.150 euro .

About the Author

>