Grote bedragen

De magie van grote bedragen….Volgens een onderzoek van de Amerikaanse Ohio University worden wij allemaal aangetrokken door grote bedragen. Het heeft ongetwijfeld te maken met hoe het menselijke natuur in elkaar zit. Wij willen steeds meer krijgen voor minder inspanningen.

Uit een interessant onderzoek blijkt, dat sommigen 300 cent, boven 3 dollar verkiezen. Ze zijn in de ban van de grote bedragen en zien bijgevolg niet dat de twee sommen identiek hetzelfde zijn. Het volgende interessante onderzoek betreft de zogenaamde ‘prisoners dilemma’. En zelfs hier speelt de theorie van de ‘grote bedragen’ een niet te onderschatten rol. De proefpersoon moet zich daarbij inbeelden dat hij samen met een andere persoon een misdaad heeft gepleegd. Ze worden gearresteerd. Voor de proefpersoon bestaan er volgens de regels van het onderzoek twee mogelijkheden. Hij kan de andere persoon verklikken en beloond worden, de andere mogelijkheid is samenspannen, met als risico zelf verklikt te worden. Uit het onderzoek bleek, dat vele proefpersonen meer geneigd waren om samen te spannen, wanneer ze 300 cent als beloning kregen. Ze waren zagen dus liever ‘grote bedragen’, dan de povere 3 dollar.

About the Author

>