Het oversluiten van een hypotheek

Het oversluiten van een hypotheek is heel voordelig, want de rente bij een andere lening kan een lagere som bedragen. Op die manier kunt u veel geld verdienen door het oversluiten van uw hypotheek.

Hierbij volgt wat uitleg zodat u de redenen voor hypotheek oversluiten beter kunt verstaan. Meestal wordt een hypotheek voor een langere periode aangegaan, bijvoorbeeld voor 25 jaar. De rente vormt vrijwel altijd een factor van onzekerheid. Daarom wordt de rente voor een langere periode vastgezet. Zo kan men een onevenredige stijging van de kosten voorkomen. Want vele mensen kunnen bij zo’n stijging van de kosten hun hypotheek niet meer aflossen. Later zal blijken of de beslissing om de rente vast te zetten juist was, maar meestal is het wel het geval. In vele gevallen vormt het oversluiten van een hypotheek een goede oplossing om van een lagere rente te genieten.

Het oversluiten van een hypotheek

Aan de hand van voorbeelden kan er aangetoond worden dat particulieren systematisch te veel rente betalen. Dit komt door de lage stand van de rente in bepaalde periodes. Maar het oversluiten van hypotheek kan vele problemen voorkomen en oplossen. Dit wordt aangetoond in het voorbeeld. Jan gaat een hypotheek aan van 100.000 euro, waarvan de rente 5 % bedraagt. Per jaar betaalt Jan dus 5.000 euro. Maar de rente op dat moment is zo laag, dat het voordeliger zou zijn voor Jan om bij een andere bank een hypotheek aan te gaan. De rente bij die andere bank bedraagt maar 3 %. Op die manier gaat hij de hypotheek oversluiten en zo de lening bij de vorige bank aflossen. De nieuwe rente bedraagt 3.000 euro op jaarbasis. Het verschil van 2.000 euro kan Jan gebruiken om zijn schuld sneller af te lossen.

Aflossen van schulden

Een belangrijke punt dat u in uw achterhoofd moet houden is het aanmaken van extra kosten. Vele banken maken het voor de consumenten onmogelijk om in een keer alle schulden af te lossen. De banken moeten ook met een hypotheek geld kunnen verdienen. Bij een lening gebeurt het via de rente die ze over de lening ontvangen. Een voortijdige aflossing van schulden door de particulieren, betekent ook minder winst voor de banken. Het is natuurlijk toch mogelijk om de schulden verbonden aan de hypotheek voortijdig aan de bank uit te betalen, maar in de meeste gevallen is het verbonden aan een boete. Dit gezegd zijnde  is het nog voordelig om een hypotheek over te sluiten.

About the Author

>