Hoe kan men een erfenis aanvaarden ?

Indien iemand komt te overlijden, bestaat de kans dat u erfgenaam zal worden. Maar moet je eigenlijk wel een erfenis aanvaarden, wetende dat de overledene misschien zware schulden had ? Wat zijn de mogelijkheden bij de aanvaarding van een erfenis ?

De wet laat u 3 verschillende mogelijkheden bij de aanvaarding van een erfenis:

Een erfenis “zuiver aanvaarden”
De erfenis zuiver aanvaarden wil zeggen dat erfgenamen de erfenis aanvaarden met of zonder schulden. Zij zullen de volledige erfenis ontvangen, met alle schulden. Indien de schulden het actief overtreffen, ( indien de passiva hoger liggen dan de activa ) dan zullen de erfgenamen moeten bijleggen. Het is dus aangeraden bij een zuivere aanvaarding de financiële toestand van de overledene te kennen. Ben je niet zeker, kies dan een andere optie voor de aanvaarding van de erfenis. Opgelet: indien je bepaalde gelden van de overledene zijn rekening haalt of meubelen verkoopt, dan aanziet de wet dit als een “zuivere aanvaarding” tenzij het over bederfelijke goederen gaat.

Erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
Indien je erfgenaam bent en je bent niet zeker van bepaalde schulden, dan kan je kiezen voor deze optie. Bij deze procedure zal de erfgenaam nooit meer schulden moeten betalen dan dat hij erft. Deze aanvaarding geschiedt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, in het arrondissement waar de erfenis is ontstaan. Samen met een notaris of een gerechtsdeurwaarder moet u dan de waarde van uw erfdeel bepalen.

Een erfenis verwerpen en niet aanvaarden
Een erfenis verwerpen kan ook geschieden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar de overledene zijn woonplaats had. Deze optie wordt het best gekozen als je weet dat er veel schulden zijn. Hierbij moet u als erfgenaam geen enkele schuldeiser betalen. Wie een erfenis verwerpt, zal nooit geacht worden erfgenaam te zijn geweest, de andere erfgenamen of een deel ervan krijgen zijn deel.

About the Author

>