Geld Lenen Zonder & Met BKR Toetsing

BKR vaak de gebeten hond na afwijzing lening

geld lenen zonder bkr toetsing
geld lenen met of zonder bkr toetsing

Wie geld wil lenen, komt vrijwel altijd op welke manier dan ook in aanraking met een BKR toetsing. BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Geldverstrekkers kunnen via een toetsing in het Centraal Krediet Informatiesysteem inzien of je al een lening hebt afgesloten en of die lening op correcte wijze is afgelost. Sterker nog: geldverstrekkers met een bankvergunning zijn zelfs wettelijk verplicht om je gegevens bij het BKR te toetsen.

Het BKR ontstond in 1965 op initiatief van de Nederlandse banken en andere financiële dienstverleners. Dat het razend druk is in vestigingsplaats Tiel blijkt wel uit het feit dat er zo’n honderd medewerkers hun brood verdienen en er ruim 850 instellingen bij het BKR aangesloten zijn. De door veel mensen toch wel gevreesde BKR toetsing wordt op jaarbasis tien miljoen keer uitgevoerd en dat betekent kassa voor BKR. Ze brengen namelijk per toetsing een bedrag in rekening bij de aangesloten instellingen. Het BKR wordt door afgewezen consumenten vaak als schuldige aangewezen. Onzin, want de rol van de mensen in Tiel is slechts een adviserende. Uiteindelijk beslist de geldverstrekker zelf of er al dan niet een lening aangeboden wordt. Geld lenen zonder BKR kan, maar dan gaat het om kleine leningen met een korte termijn waarin het geleende bedrag terugbetaald moet zijn.

BKR registratie opvragen

De BKR toetsing draagt, zo beweren zeker de pro BKR-mensen in koor, bij aan het voorkomen van maatschappelijke problemen en voorkomt dat grote groepen mensen in de financiële problemen komen. Dat doen ze dus door de consument te beschermen tegen de ziekte die ‘te veel lenen’ heet, een eeuwenoude en kennelijk ongeneeslijke ziekte. De groep mensen die denkt dat hun financiële polsstok langer is dan ie in werkelijkheid is, is nog steeds een heel grote groep. In beginsel worden hypothecaire leningen overigens niet in Tiel geregistreerd, mits de lener besluit om plus vier maanden niet aan de afgesproken betalingsverplichtingen te voldoen. Dan komt het BKR uiteraard wel – en terecht ook- in beeld. Je eigen BKR registratie opvragen kan vanaf dit jaar overigens gratis.

BKR geeft slechts advies en beslist niet

Er staan heel veel mensen in het informatiesysteem in Tiel, omdat vrijwel iedereen (ruim acht miljoen mensen in Nederland) wel eens geleend heeft of nog steeds leent. Dat is niet heel gek, want anno 2018 wordt zelfs het afsluiten van een mobiel telefoonabonnement – met een telefoon die meer waard is dan 250 euro althans, in concreto is dat zo ongeveer elke nieuwe mobiele telefoon- al bij het BKR gemeld. Voor bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe auto en voor de verbouwing van je huis is het tamelijk normaal en goed gebruik om een lening af te sluiten. Het is aan de geldverstrekkers om zorg te dragen dat er niet teveel geleend wordt, de BKR is daarbij een handig hulpmiddel. Het is dan uiteindelijk ook altijd de geldverstrekker zelf die beslist om je al dan niet een lening te geven. Het BKR heeft slechts een adviserende rol en neemt dus niet de definitieve beslissing of je wel of niet mag lenen. Levert de toetsing een positieve uitslag op, dan staan de geldverstrekkers soms letterlijk te trappelen van ongeduld en in rijen van tien klaar om zaken met je te doen. Voor deze groep staat een positieve registratie gelijk aan een klant die keurig en op tijd terug betaalt en daar wil elke verstrekker graag zaken mee doen. Dan lijkt elk risico uitgesloten.

Geen negatieve registratie? Betaal dan op tijd

Wie geen negatieve registratie wil, die bereikt dit door simpelweg altijd op tijd te betalen. Meer is het niet, kind kan de was doen. Niet op tijd staat voor een brievenbus vol herinneringen en aanmaningen. Alvorens een verstrekker een zogenaamde achterstandsmelding in Tiel doet, krijgt de consument altijd nog een allerlaatste waarschuwing. Dan ben je dus nog in staat een negatieve registratie te voorkomen. Betaal je dan nog niet, dan is de negatieve registratie een feit. Mensen die een lening hebben afgelost en dus het contract met de geldverstrekker hebben beëindigd, staan nog wel vijf jaar met de gegevens in het systeem. Bij hun naam staat echter wel dat de lening op dat niet meer van toepassing is; zo weet de verstrekker dat er geen financiële verplichtingen meer zijn en staat verder niets het aanbieden van een lening nog in de weg.

BKR registratie verwijderen

Mensen die een negatieve registratie hebben, worden op het internet nogal eens aangemoedigd en lekker gemaakt om die registratie – tegen betaling uiteraard- te laten verdwijnen. Pas daarmee op. De vaak dure bedrijven die zeggen dit heel snel te kunnen, slagen zeker niet altijd in hetgeen ze vooraf met veel tamtam beloven. BKR verwijderen omdat je denkt ten onterecht een negatieve codering te hebben, bel dan zelf met het BKR zelf om over de problematiek te praten. Dat heeft meer kans van slagen. BKR registratie verwijderen kan eigenlijk alleen via het Tielse bedrijf zelf. BKR verwijderen via internet zonder tussenkomst BKR? Sprookjes.

Toetsing voorkomt overkreditering

BKR toetsing voorkomt zogenaamde overkreditering. Voorkomt dat je te veel geld leent. Veel geld lenen lijkt vaak zo aantrekkelijk, op de langere termijn levert het niet zelden onoverkomelijke financiële problemen op. Een negatieve registratie betekent overigens niet meteen dat je geen lening af kunt sluiten. Overigens kun je zelf je gegevens ook gewoon opvragen bij het BKR. Na de aanvraag krijg je meestal na vier weken een overzicht thuis. Het BKR doet dat tegenwoordig gratis voor de consument, de kredietverstrekkers moeten nog wel gewoon betalen voor een toetsing.

Schuldeiser kan je niet bereiken

Zoals gesteld staat elke lening bij het BKR geregistreerd, van een negatieve codering is echter pas sprake als er een betalingsachterstand is. Er zijn verschillende coderingen. De code A1 staat voor het hebben van een betalingsachterstand waarvoor een betalingsregeling is getroffen. Heb je A2 dan heb je eveneens een betalingsachterstand en is het bedrag opeisbaar. Degene van wie je het geld geleend hebt, kan het geld ineens terugvragen of kan de rechter inschakelen met het verzoek beslag te laten leggen op je geld, je loon of later zelfs je spullen. Van code A3 is sprake als er een betalingsachterstand is en er geen nadere afspraken met de schudeiser gemaakt zijn en in geval van A4 dan heb je een betalingsachterstand en slaagt de schudeiser er niet in je te bereiken, ondanks honderden belletjes en tientallen brieven. Mensen die code H hebben, zijn vaak heel blije mensen. Code H is de meest positieve BKR codering en betekent dat je geen schulden meer hebt. H staat voor herstel.

Schuldbemiddeling

Behalve de bovenstaande coderingen, wordt ook gemeld om wat voor soort leningen het gaat. AK staat in dat verband voor aflopende kredietovereenkomst, RK daarentegen betekent doorlopende kredietovereenkomst en RO is Overige Obligo’s, vaak een zakelijk krediet. Hypothecair Krediet staat als HY genoteerd en staat veelal voor een betalingsachterstand op de hypotheek. VK? Dat is verzendhuiskrediet, een krediet die door een thuiswerkorganisatie verstrekt wordt. De aanduiding SR is niet de beste typering, het staat namelijk voor Schuldbemiddeling. Je zit dan in de schuldsanering. Dan een lening aanvragen is – op z’n zachtst gezegd- zonde van de tijd. Gaat je niet lukken. De enige optie die je dan nog rest is geld aan je moeder vragen.

Eigen bank wil soms net iets verder gaan

BKR is niet iets negatiefs. Veel mensen denken dat, maar dat is pertinente onzin. Heb je wel een registratie maar geen betalingsachterstanden, dan laat de registratie juist zien dat je financieel goed gedrag vertoont en keurig aan je verplichtingen voldoet. Met slechts een registratie is het vaak heel goed mogelijk te lenen De kredietverstrekker rekent uit of je het totaal aan leningen wel kunt betalen. Met alleen een registratie krijg je dus vaak wel een lening, met een codering is de kans nogal klein. Wat je in dat geval nog kunt proberen, is om bij je eigen bank een lening los te peuteren. Je eigen bank kent namelijk jou en je financiële situatie (of de chaos) het best en wie weet strijken zij met de hand over hun hart en krijg je toch een lening. Staat straks toch die Mercedes op de oprit. Soms is je eigen bank namelijk bereid om ietsje verder te gaan dan de gemiddelde kredietverstrekker. Met welk geld je vervolgens moet tanken, acht dat zie je dan wel weer.

Gigantische rente en boete

Daar zit je dan. Met een codering en dringend behoefte aan een lening. Je zag jezelf al rijden in die Audi Cabrio. Wie echt heel goed zoekt, die vindt in het gigantische aanbod van verstrekkers wellicht toch een partij die je wel wat geld wil lenen. De speld in de hooiberg wordt immers ook wel eens gevonden. Besef dan wel dat de codering niet achter je naam staat omdat men je wil pesten en dat een negatieve BKR registratie verwijderen je niet lukt. De codering zegt dat je niet (of niet altijd) in staat bent geweest te betalen. Kredietverstrekkers die wel zaken met je willen doen, doen dat vaak alleen tegen een gigantische rente. En betaal je een keer niet, dan volgt nog een fikse boete ook. Veel mededogen hebben deze verstrekkers vaak niet. Geld lenen is mooi, maar besef wel de consequenties, wees eerlijk en stel jezelf kijkend in de spiegel de vraag: kan ik het allemaal eigenlijk wel betalen?

Lenen is niet zwak

Lenen gebeurt overigens al eeuwenlang. Lenen is dan ook niet zwak of een kwestie van gemakzucht. Lenen is soms iets onvermijdelijks en bovendien: de economie vaart er wel bij. Er zullen bitter weinig Nederlanders zijn die zo even een woning (zeker de zogenaamde starters niet) of een middenklasser auto zo even met eigen geld betalen. Integendeel. Niet voor niets staan zo’n negen miljoen mensen op de een of andere wijze in het systeem in Tiel. Daar is overigens ook helemaal niets mis mee.

Kwestie van zelfkennis en realiteit

Dat in Tiel zo hard gewerkt moet worden, heeft misschien wel te maken met het indrukwekkende aanbod aan kredietverstrekkers, elk met weer hun eigen manier van handelen. Variabelen als het rentetarief, voorwaarden en plichten fluctueren doorlopend. De consument kan dan zomaar het financiële overzicht volledig kwijt raken, zoals veel leners nog steeds de zogenaamde kleine lettertjes bij het contract van de overeen gekomen lening niet goed lezen. Dat kan voor verwarring en problemen zorgen, zoals mensen ook veel moeite hebben om de beste verstrekker te vinden, liefst een bedrijf dat te boek staat als betrouwbaar en solide en je niet- zoals ook gebeurt- ondanks significante signalen het niet te doen, – je toch probeert een lening aan te smeren. Ook de consument zou als het om geld gaat een mentaliteitsverandering moeten ondergaan. Als er geld in het spel is, is de consument geneigd slechts aan de korte termijn te denken. En ach, die problemen, dat zien we later allemaal wel. We zijn nu eerst uit de brand. Een negatief advies vanuit Tiel moet voor mensen met zelfkennis en met gevoel voor realiteit dan ook nooit als een echte verrassing komen.

Looptijd, aflossingstermijn en sancties

En dus is het goed dat het BKR er is, ook als ze je lening verzoek afwijzen en je kunt fluiten naar die blitse sportwagen of dat gigantische kookeiland. Doe het dan gewoon in een kleinere, goedkopere boodschappenwagen, een auto die je bovendien wel kunt betalen. Dat voelt, let maar op, ook veel beter dan die dikke bak die eigenlijk niet eens van jezelf is. Weet verder ook dat de bedrijven die werkzaam zijn binnen de zogenaamde financiële dienstverlening je lang niet altijd alleen een dienst willen verlenen, maar eerder de eigen schatkist willen vullen. De financiële wereld is bovenal een ondoorzichtige wereld die gelukkig nog enigszins in de gaten wordt gehouden door de AFM. Desondanks laten consumenten zich niet zelden foppen en letten ze eigenlijk alleen op de hoogte van de rente, en dat is simpelweg dom. Want behalve het tarief van de rente, zijn zeker ook zaken als looptijd, aflossingstermijn en eventuele sancties erg belangrijk bij het aangaan van een leenovereenkomst. Dat geldt zeker ook voor de optie ‘voortijdig aflossen’. Want zoals al eerder gezegd, behalve dat verstrekkers je een plezier doen door je geld te lenen, willen ze toch vooral zelf geld verdienen en een zo beperkt mogelijk risico lopen. Knoop dat altijd in je oren als je bezig bent de verschillende aanbieders op internet te vergelijken.

Consumptieve lening

Wie wil lenen en dus hoe dan ook met het Bureau Kredietregistratie in aanraking komt en daar op kredietwaardigheid gecheckt wordt, heeft nogal wat opties. Er zijn tal van verschillende manieren om geld te lenen maar in de kern is elke lening hetzelfde: je leent een geldsom, je betaalt daar rente over en je moet periodiek – per maand- aflossen. Een van de meest voorkomende leningen is een consumptieve lening. Het geleende geld wordt aangewend voor bijvoorbeeld het huwelijksfeest of het kopen van een auto. Binnen deze consumptieve lening kennen we twee verschillende soorten: het doorlopend krediet, deze lening komt het vaakst voor, en de persoonlijke lening, niet vaak aflopend krediet genoemd. Het verschil? Dat is zeker de mate van flexibiliteit en het soort rente.

Credit Card en postorderbedrijf

Heb je een doorlopend krediet, dan kun je de afgeloste bedragen gewoon weer opnemen tot uiteraard het bedrag dat je geleend hebt. Bij een persoonlijke lening is dit onmogelijk. Meer of opnieuw lenen, dan moet je gewoon opnieuw een lening afsluiten. Doorlopende kredieten kennen rentes die variabel zijn en in principe om de dag van percentage kunnen veranderen. Bij een PL is er tijdens de looptijd een vaste rente. Best aangenaam omdat je dan dus voortdurend weet waar je aan toe bent. Trouwens, ook een credit card gebruiken en kopen op afbetaling kun je beschouwen als vormen van een doorlopend krediet en ook dit kan een melding en codering bij het BKR opleveren. Ook dan geldt een limiet wat betreft het krediet – je mag bijvoorbeeld maar tot een bedrag van maximaal duizend euro kopen bij een postorderbedrijf naar gelang de ingevulde persoonlijke gegevens- maar kan het afgeloste toch weer benut worden voor weer nieuwe aankopen. Meest bijzonder vorm van een doorlopend krediet is een WOZ krediet, alleen bedoeld voor mensen met een koopwoning. Bovendien zijn er verstrekkers die een extra eis stellen aan deze leenvorm: er moet overwaarde op het huis zijn.
Péé-elletjes.

Aldus worden Persoonlijke Leningen in de volksmond ook wel genoemd. Geld nodig? Even een péé-elletje regelen. Deze persoonlijke leningen zijn leningen die je maandelijks afbetaalt en waarvan je weet wanneer de lening afgelopen is. Meestal wordt een PL gebruikt om producten te kopen die niet echt waardevast zijn en dus sneller minder geld waard worden. Een auto, is inderdaad een mooi voorbeeld. Niet zelden wordt een autolening ook wel een PL genoemd, en andersom uiteraard. Maar: een persoonlijke lening wordt ook vaak gebruikt om op vakantie te gaan of om een enorme keuken aan te schaffen, ondanks het feit dat je geen pannen hebt en niets meer kunt dan het bakken van een ei. De leners zien het vaak zo: als de auto of de keuken vervangen moet worden, ben je ook zo ongeveer van de lening af. Kun je weer een aanvraag indienen voor een nieuwe lening. Elk – en meer- van genoemde leningen zijn bekend bij het BKR die precies weet wat je betalingsachterstand is, mocht je die hebben opgelopen omdat de vakantie net even iets duurder uitviel.

Inschatting van het risico

Het aanvragen van een lening is geen sinecure. De verstrekker wil eerst inzicht krijgen in je persoonlijke situatie en daarom moeten een aantal vragen beantwoord worden. Belangrijke gegevens zijn het netto inkomen en de hoogte van de woonlasten. Ook de gezinssamenstelling is belangrijk. Mensen met kinderen zijn doorgaans meer geld kwijt dan mensen die geen kinderen hebben. Aan de hand van de gegevens maakt de verstrekker al een inschatting van hun risico en wordt uiteraard een toetsing bij het BKR gedaan. Vervolgens gaan de lichten op groen. Of rood.

Geld lenen met BKR

Je kunt op internet overigens een lening afsluiten zonder BKR toetsing, geld lenen met BKR is – als je de websites moet geloven- dus een optie. Bij deze zogenaamde flitsleningen, of minileningen, gaat het om kleine bedragen vaak tot 1500 euro. Het BKR wordt niet gevraagd en blijft volledig buiten schot. Flitsleningen kenmerken zich door de zeer korte looptijd, het geleende bedrag moet vaak binnen drie maanden afgelost zijn en deze leningen werken met bedragen tussen de 100 en 1500 euro. Los je te laat af, dan gaat er een boetebeding in werking en lopen de kosten soms gigantisch op en ben je nog veel verder van huis.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Op internet vind je meer verstrekkers die zeggen een lening te kunnen bieden zonder BKR toetsing. Bijvoorbeeld als na BKR opvragen blijkt dat je een negatieve codering hebt. Gouden bergen worden er beloofd, maar slechts zelden blijken deze pseudo oplichters hun woorden waar te kunnen maken. Bovendien moet je jezelf, schakel even de dollartekens in je ogen uit en zet het nuchtere verstand aan, afvragen of je wel in zee wilt gaan met een verstrekker die niet toetst. Hoe betrouwbaar is het dan allemaal? Toegegeven, een negatief advies van het BKR is vervelend, je weet dan in elk geval wel precies waar je aan toe bent en wellicht is het dan ook beter dat je niet kunt lenen. Zonder BKR toetsing trachten een forse lening te verkrijgen is onverstandig. En vaak zonde van de tijd. Geld lenen zonder BKR toetsing betekent dus of een minilening of je wordt belazerd. Net zoals je dat wordt door bedrijven die stellen dat negatieve BKR registratie verwijderen eenvoudig kan.

BKR opvragen

Het BKR pest niet, maar wil dus vooral maatschappelijke problemen voorkomen. Wil mensen beschermen tegen de drang naar een sportwagen of nutteloze en onnozel grote keuken. En geld lenen zonder BKR is niet mogelijk, je kunt niet even bij een andere instantie aankloppen en hoewel het BKR slechts adviseert, neemt het merendeel van de verstrekkers dat advies een op een over. Veel mensen zien het anders en zijn woedend op de mensen in Tiel als blijkt dat een lening er niet in zit. Volkomen onterecht, want doorgaans hebben ze het in Tiel bij het juiste eind en voorkomen ze dat je nog meer financiële problemen krijgt. Niet zelden denken mensen het allemaal wel rond te kunnen breien. Niet zelden ook eindigt een lening in een drie jaar durende schuldsanering. Moet je niet willen. Het BKR is er niet voor niets, de mensen die er werken doen gewoon hun werk en geven onafhankelijk advies. En de gouden tip is natuurlijk om voor je een lening af sluit, zelf je gegevens opvraagt in Tiel. Kost je niets, behalve vier weken spanning en grijze haren. Die termijn duurt het namelijk voor je de gegevens in de brievenbus hebt. Tenslotte, BKR of niet, besef dat dé alom bekende kreet die gebruikt wordt als het om lenen gaat, ‘geld lenen kost geld’, klopt als een zwerende vinger.

About the Author

>