Hoe stel je een testament op? Mogelijke vormen voor je wilsbeschikking

Als je zelf wil bepalen hoe je goederen verdeeld moeten worden na je heengaan, dan kan je een testament opstellen. Deze wilsbeschikking kan je in diverse vormen gieten: een notarieel, internationaal of eigenhandig testament of een contractuele erfstelling.

Notarieel of openbaar testament

Het notarieel testament is een notariële akte die wordt opgemaakt door één notaris in het bijzijn van twee getuigen of door twee notarissen indien er geen getuigen zijn. Als erflater dicteer je je testament aan de notaris waarop deze laatste de akte opmaakt. Om rechtsgeldig te zijn moet de notaris een eigenhandig schrijven toepassen; een notarieel testament mag niet getypt worden of neergeschreven worden door een klerk. Ten slotte leest de notaris het testament voor, waarop alle partijen, i.e. notaris(sen), erflater en eventuele getuigen de notariële akte ondertekenen.

Een notarieel testament biedt enkele voordelen. Zo ben je onder meer zeker dat al je regelingen ook rechtsgeldig zijn. Vaak stelt de erflater eerst een nota op, al dan niet in overleg met de notaris. Op die manier verloopt het dicteren ook vlotter.

Internationaal testament

Als erflater bied je een internationaal testament aan aan de notaris in aanwezigheid van twee getuigen. Dit internationaal testament moet handgeschreven zijn, maar je hoeft het niet per se zelf geschreven te hebben als erflater. Je mag gerust een beroep doen op een familielid of zelfs iemand die niet verwant is. De notaris maakt vervolgens een verklaring op van je testament en geeft er alzo een nieuwe vorm aan, en dat ofwel handgeschreven ofwel getypt.

Eigenhandig of onderhands testament

Als je een testament wil opstellen, hoef je niet noodzakelijk een beroep te doen op een notaris en/of getuigen. Je kan ook opteren voor een eigenhandig testament dat je volledig zelf schrijft. Om rechtsgeldig te zijn moet een onderhands testament wel aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • Je mag het testament niet typen, het moet handgeschreven zijn.
  • Je mag het testament niet door iemand anders laten schrijven, het moet in je eigen handschrift opgesteld worden.
  • Je moet het testament dateren: een datum volstaat, een exacte uurweergave kan ook, maar is niet noodzakelijk of je zou die dag nog een testament moeten schrijven om het eerste te herroepen of aan te vullen. Deze datum is erg belangrijk, aangezien men zich hierop baseert om te concluderen of je op dat ogenblik wel bekwaam en gezond van geest was en alleen dan is een testament rechtsgeldig.
  • Het testament moet je ondertekenen; je volledige naam en je handtekening volstaan daarvoor.

Wat andere aspecten betreft, heb je meer vrijheid, maar bedenk wel dat het testament na je overlijden aan de notaris overhandigd moet kunnen worden en dat deze het moet kunnen lezen:

  • Je hoeft niet per se een balpen te gebruiken, je mag je testament ook noteren neerschrijven met een stift, een vulpen of een potlood.
  • Je mag kiezen waarop je het testament neerschrijft: meestal is dat een blad papier, maar het mag ook een enveloppe, een doek, een stuk hout, perkament… zijn.
  • Ben je iets vergeten te vermelden of vergis je je? Geen probleem, je mag gerust toevoegingen, postscripta, wijzigingen… aanbrengen of je kan een nieuw testament opstellen waarin je het vorige ongeldig verklaart en nieuwe regelingen treft voor je goederen.

Men raadt wel aan om het testament overzichtelijk te houden en om de datum, je tekst en je handtekening op elkaar te laten aansluiten. Je wil immers niet dat je eigenhandig testament uiteindelijk ongeldig verklaard wordt, omdat het voor interpretatie vatbaar is. Na je overlijden kan je je testament immers niet meer toelichten…

Contractuele erfstelling

Een testament wordt normaliter individueel opgesteld; de contractuele erfstelling vormt daarbij de enige rechtsgeldige uitzondering. Op die manier kunnen echtgenoten elkaar het grootste deel van hun erfenis schenken, als een van beide komt te overlijden.

Een contractuele erfstelling kan op twee manieren geregeld worden. Enerzijds kunnen man en vrouw het in hun huwelijkscontract opnemen, waarna het later eventueel herroepen kan worden als beide partijen het daarmee eens zijn. Anderzijds kunnen jullie een latere akte laten opstellen, die eveneens herroepen kan worden, zij het door slechts één partij.

De contractuele erfstelling omvat echter enkele hiaten. De langstlevende kan geen regelingen meer treffen in verband met het verdelen van de goederen, als zijn of haar echtgeno(o)t(e) gestorven is. Bovendien kan men geen aanvullende legaten regelen, indien man én vrouw samen zouden overlijden.

About the Author

>