Previous
  Next

  Betaalkaarten,… we gebruiken ze bijna dagelijks. Uiteraard is de kans groot dat je één van je kaarten verliest of dat je slachtoffer wordt van diefstal. Wij geven een aantal tips om verlies, diefstal te voorkomen en welke instellingen je moet contacteren,…

  • Zorg ervoor dat je geheime code geheim blijft. Vertel nooit iemand uw geheime code. Bewaar ook nooit de geheime code van je betaalkaart in je portefeuille.
  • Kies een andere code als je vermoedt dat iemand anders de code van je betaalkaart kent.
  • Bewaar nooit betaalkaarten in de wagen, openbare plaats of een plaats waar anderen toegang tot hebben. Bewaar ze op een veilige plaats !
  • Indien je niet anders kan, is het aangeraden om gewoon de betaalkaarten thuis op een veilige plaats te bewaren.
  • Bij verlies of diefstal van je betaalkaart, bel dan direct Card Stop op het nummer +32 70 344.344, dit nummer is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur bereikbaar. U kunt dit nummer ook bellen indien de kaart door een automaat werd ingeslikt.
  • Het is ook aangeraden om je financiële instelling van het verlies / diefstal op de hoogte te brengen.
  • Doe ook steeds aangifte bij de politie. Je zult wel je het bankkaartnummer en de eventuele gestolen kredietkaartnummers moeten doorgeven. Deze ontvang je van je financiële instelling / Card Stop. Bij de politie ontvang je een attest van aangifte, wat belangrijk kan zijn voor eventuele lopende verzekeringen. Je verloren of gestolen bankkaart wordt “geseind” in de computer van de politie.
  • Bewaar het nummer van Card Stop / Financiële instelling in je GSM.
  • Reageer nooit op vragen om persoonlijke informatie, informatie omtrent je wachtwoord, kredietkaartnummer,… Let zeker en vast op indien je dergelijke informatie wordt gevraagd via e-mail. Het kan zijn dat je te maken hebt met Phishing. Phishing draait om het misleiden van mensen. De persoon probeert je ervan te overtuigen om vrijwillig zijn informatie prijs te geven, door zich uit te geven als een betrouwbare instantie, zoals bijvoorbeeld een bank, werkgever, …
  • Als je in het buitenland bent, voorzie je het best verschillende betaalmiddelen.
  • Voert u een transactie uit, hou je betaalkaart dan steeds in de gaten. Wordt je kaart zogezegd  ingeslikt, kijk dan goed of de kaart niet frauduleus wordt tegengehouden via tape in de gleuf.
  • Bij gebruik van een kredietkaart, controleer dan altijd het bedrag en de munteenheid op het transactieticket (elektronische verrichting) of op het aankoopbewijs (manuele transactie) alvorens te tekenen om uw goedkeuring te geven op een transactie. Bewaar altijd het dubbel van het document dat u ondertekend hebt.
  • Indien je een nieuwe bankkaarten of kredietkaart ontvangt, teken deze dan direct.

  About the Author

  >