Hoe zoekt u een correct spaarrekening

Er zijn enorm veel verschillende vormen van besparen, zo goed dat we ze kunnen opsplitsen in enkele groepen. Zo kunt u beter zien uit welke spaarbanken u de keuze kunt maken. Meestal kijken de mensen naar de grote rente van een internet spaarrekening, maar dat is niet nodig. Laat u invloed leiden door u noden en kijk wat voor u verwezenlijkbaar is. Het doornemen van de kleine lettertjes is ook geen zonde.

Zijn er wel of geen beperkende condities

Het is goed dat u kijkt of u spaarrekening bepaalde begrenzing heeft. Bij sommige gaat wegens deze begrenzing u eregeld weg of u kunt niet aan uw centen, ook al wilt u dat met plezier. Het is aanmerkelijk dat u weet wat de mogelijkerwijze boete voor u is bij begrenzing. Enkele begrenzingen van spaarbanken en grootbanken bij elkaar:
• Kunt u, wanneer u het plotseling nodig hebt, u centen weer opnemen?
• Hoelang kunt u uw geld laten staan?
• Kunt u centen bijplaatsen zoveel u wilt?
• Is er een klein bedrag voor eerste betaling verplicht?
• Is er een klein, nog te vorderen bedrag, verplicht om eregeld te ontvangen?
• Is er een groot toelaatbaar bedrag, waarop u een lage of geen beloning krijgt?
• Kunt u zelf kiezen welk bedrag u afneemt, en hoeveel keer mag u centen afnemen?
• Zijn er verschillende condities?

Rekeningen op het internet

Beperkende eis is hier ook van kracht, in het bijzonder bij de kwartaalrekeningen. Bij het gewone internet spaarrekening is dat niet het toestand, terwijl de rente vaak wel aantrekkelijk is. Kleinere, vooral banken in het buitenland, bezorgen regelmatig een aantrekkelijk rente. Bij de uitblinkers zitten de Anadolubank en de Credit Europe Bank.

Klimrenterekening

Dikwijls is het jammer de rentevergoeding minder dan u zou denken. De jaarlijkse rentevergoeding is van tijd op tijd weliswaar beter bij langdurig besparen, maar start relatief klein, waardoor over de gehele tijd gemeten de rente toch nog laag is. Daarenboven gaat de locomotief voor de aankomend gestorte bedragen alsmaar van voren af vervoeren. Dat wil zeggen dat de rente voor nieuwe stortingen weer start bij het lage aanvangsniveau.

Deposito

Bij deze vorm van bewaren liggen de rente en geldigheidsduur vooraf vast. Tussendoor geld afhalen bij de spaarbank kan dikwijls wel, doch staat er u dan een zware boete te wachten. U kunt best de rente die u wordt gepresenteerd verifiëren met de rente die u op een spaarrekening kunt krijgen. Deposito’s zijn er met langdurig en korte tijd geldigheidsduur. De DSB bank bv verlenen ook een maanddiposito met relatief aanzienlijke rente. ING en FORTIS scoren goed bij deposito voor 1 of meer jaren vast.

Annuïteitendeposito

U legt een bedrag in, neemt elk jaar een petieterig bedrag op en ontvangt over het eindcijfer rente. Dit is gemakkelijk wanneer u geregeld een bijkomend inkomen wilt. Er zijn rekenmodules verkrijgbaar om te berekenen hoeveel u bij een bepaalde rente kunt opnemen zonder het hoofdkapitaal te erg aan te reiken, achtereenvolgens hoelang u hoeveel kunt opnemen om alles op te doen.
Indexsparen
Dit is een samenspel van opzij leggen en investeren op de beurs. Als het fatsoenlijk gaat met de beurs dan neemt de opbrengst fel toe. Maar vergeet niet dat de beurs ook naar beneden kan. Wat kunt u dan nog verrichten? Kunt u uw centen dan zonder aarzelen oppakken, en is de inzet ook dan zeker?

Groensparen en groen investeren

Groensparen/investeren kan ook een aanlokkelijke manier van sparen zijn. De kosten worden (vermoedelijk) beleggen in onderzoeken die vervullen aan bepaalde (fiscale) verlangen en een gift verschaffen aan een aanhoudend gemeenschap. Niet al het zogenaamde Groensparen en -investeren valt onder andere onder een dispensatie van de vermogensrenementsheffing van 1.2% en een belastingskorting van 1.3% tot een limiet van 53.000euro.

About the Author

>