Hoe zorgt u dat uw spaargeld wel beschermd wordt?

Dat u spaarcenten en investeringsgeld maar voor een deel is zeker bij betalingsproblemen of failliet van een bank, is bij de profs wel bekend. Bij de burger is dat jammer genoeg veel geringer het geval. Ook op websites van het bankbedrijf staat hierover betrekkelijk weinig inlichting of wordt er gemakshalve doorverwezen naar Nederlandse banken. Daarom in deze tekst het antwoord op het verzoek: hoe bescherm ik mijn centen dan wel bij het bankbedrijf? In elk situatie anders dan nu in de stand van zaken is.

Kredietdepressie

Kredietdepressie en hypotheekdepressie laten hun voetspoor in het bankwezen achter. Als in het Oosten, bijvoorbeeld China, Western, VS, wordt geniest, hoeft er in Europa niet veel meer gebeuren om er ziek te worden. Op verschillende sites is zelfs een teller voor het ontzettend financieringstekort van de US-government vastgelegd, dat giga-proporties aanneemt. Dan spreken we nog niet over de olieonzelfstandigheid van vele economieën, en opgroeiende onzelfstandigheid van de gastransporten uit Rusland.

Nederland

Hier en daar valt soms een bankbedrijf eens om. In Nederland tot voor kort nog bankbedrijf Van Der Hoop Bankiers. Er is opschudding rond de overname van de bijzondere grootbank in Nederland, te weten ABN AMRO. Bij Fortis gaat het slecht, en ABN AMRO gaat weer verkopen. We horen alleen maar geruststellende woorden.

Akkoord voor de zekerheid

In Nederland zijn er verscheidene akkoorden voor de zekerheid die een stuk van u centen verzekeren. Maar ook bij dezen begaat u nog een groot gevaar. Bij spaarcenten van 100.000 euro bij 1 bank is al heel snel 62.000 euro niet zeker, of toch 62%. Als u 200.000 euro bezit, waarvan 100.000 spaargeld en 100.000 euro is beleggingen, is hiervan 142.000 euro niet door de Nederlandse bank geheid, ofwel 71%. M.a.w.: al uw centen bij hetzelfde bankbedrijf dikken het gevaar aan, om een deel ervan te verliezen.

Antwoorden

Om u beter te beveiligen kunt u een aantal dingen in overdenking nemen. Ik bezorg er drie die u dan nog kan samenvoegen ook:
1. Plaats nooit meer geld bij 1 bank dat dan door de Nederlandse bank wordt verzekerd. Het nadeel is dat u vermoedelijk bij nog talrijk banken zal moeten passeren en dat zal u wel even tijd in beslag nemen en eventueel ook nog eens papierwerk meegeven. Wat ook een nadeel is, is dat de rendementvergoeding bij kleinere bedragen lager kan zijn, maar voor dat moet u eens de productconditie nazien. Het voornaamste profijt is, dat uw centen bij deze vorm wel zeker is.
2. Benuttig een en/of rekening. Dan is de zekerheid 2 keer zo groot, namelijk de garantiestelling per rekeninghouder en per mens. Ik zeg er wel bij dat een en/of rekening ook een veranderde bezitsproportie willen zeggen, met de consequentie bij een scheiding en zowat onaangename zaken.
3. Open een rekening op naam van elk van u nakomelingen. Ook zij hebben recht op hun waarborg bedrag.

Afsluiting

Er zijn massa’s bankbedrijven, ook kleinere bankbedrijven kunnen onder garantieregeling vallen, u kunt dan daaruit u voorkeur maken. Het gezegde zegt: een gewaarschuwd man/vrouw telt voor 2. Waarom zou u er dan eens geen moment voor vrijmaken?

About the Author

>