Huis hypotheek

Een huis wordt gekocht vooral om in te wonen maar met de overwaarde kan ook uw pensioen aangevuld worden.

Hypotheek

Wanneer mensen een huis kopen, moeten ze meestal een huis hypotheek aangaan om hun toekomstige woning en de bijkomende kosten te betalen. Als de betreffende woning een hoofdverblijf wordt, dan hebt u recht op een hypotheekrente aftrek, die gedurende een periode van maximaal 30 jaar geldig is. Voor de meeste huis hypotheken geldt er slechts een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek op aangeduide einddatum of bij eerder overlijden.

Waarde van het huis

In de loop van de jaren zijn de huisprijzen fors gestegen. De woningen die u vroeger (bijvoorbeeld in de jaren tachtig) hebt gekocht voor een bepaald bedrag zijn nu veel meer waard. Als u de woning nu zou verkopen krijgt u een overwaarde. Maar de potentiële overwaarde gaat u terug moeten investeren wanneer u een vervangend huis gaat kopen of huren. Bij het huren van een woning moet u de hoge maandelijkse lasten betalen, die jaarlijks met een bepaald percentage stijgen.

Aanvulling op uw pensioen

De overwaarde in het huis kunt u gebruiken als aanvulling op uw pensioen. U kunt deze overwaarde benutten door het huis opnieuw te bezwaren met een huis hypotheek of door het te verkopen. Zo kunt u een omkeerhypotheek of een krediethypotheek aangaan. U beslist zelf waaraan u het leningsbedrag, dat u van de bank krijgt, besteedt. Het bedrag wordt gewoon op uw rekening gestort. De rente verbonden aan deze vorm van huis hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar.

Voordeel

Een van de voordelen van het aangaan van een huis hypotheek, is het verkrijgen van een bepaald bedrag, dat u dus kunt gebruiken als aanvulling op het pensioen. Zo kunt u gebruik maken van het kapitaal dat u heeft opgebouwd.

Nadelen

Naast de voordelen verbonden aan het afsluiten van een huis hypotheek, bestaan er helaas ook een aantal nadelen. Ten eerste is de betaalde premie fiscaal niet aftrekbaar. Ten tweede kunnen de huizenprijzen ook dalen met de tijd. Er bestaat ook de mogelijkheid dat u het huis moet verkopen, omdat u van woonplaats wilt of moet veranderen. Als u de woning verkoopt op het moment dat de huizenprijzen aan het dalen zijn, kan er een restschuld ontstaan. Ten derde is het aangaan van een huis hypotheek minder voordelig voor de erfgenamen, die bij het overlijden minder nalatenschap erven.

About the Author

>