Hypotheek bkr achterstandsnotering

Achterstandsnotering en hypotheekverstrekkers over bkr codering

Bij het zoeken van een hypotheek met een BKR – notering wordt u door de geldverstrekkers, tussenpersonen en banken als verhoogd risico gezien. Ze zien een BKR -notering als een teken van overmatige uitgaven en nalatenschap. Maar een hypotheek met BKR is ook zeker mogelijk.

Het goede nieuws is echter dat er steeds meer partijen op de markt komen, die gespecialiseerd zijn in het verlenen van financiële dienstverlening aan mensen met een BKR – codering. Ze zorgen er dus voor dat het gemakkelijker wordt om een hypotheek met BKR te verkrijgen. De BKR hypotheek is dus niet altijd een teken van vele schulden of nalatenschap van de consument.

Een  hypotheek met BKR is dan wel mogelijk. Bovendien als uw BKR – codering weinig inhoudt, vallen de bijkomende kosten en keuzemogelijkheden nog mee. Want als je een groter risico blijkt te zijn betaal je vaak (tijdelijk) een wat hogere rente. Voor de andere tussenpersonen en geldverstrekkers betekent een hypotheek met BKR natuurlijk een zone van het verhoogde risico.

Achterstanden, kredieten en hypotheek met BKR

De kredietverstrekkers worden dankzij het Bureau Krediet Registratie op de hoogte gehouden over het leen- en aflosgedrag van de consumenten in Nederland. De BKR beschikt als enige partij over een centrale database met betrekking tot de financiële dienstverlening wat de kredieten of leningen betreft. In het Centraal Krediet Informatiesysteem of CKI worden alle betalingsverplichtingen van de consumenten geregistreerd die een lening, krediet of gsm abonnement op hun naam hebben staan. BKR kan in principe geen informatie verstrekken over een hypothecair krediet, tenzij er een achterstand van betaling van meer dan 120 dagen bestaat. Een BRK hypotheek is dus moeilijker om aan te vragen maar niet onmogelijk.


Het BKR registreert dus niet alleen betalingsachterstanden!

Er worden dus niet alleen betalingsachterstanden door het BKR geregistreerd!

De registratie van het BKR streeft twee doelen na:

  • Voorkomen dat mensen meer kredietverplichtingen aangaan dan wat hun financiële situatie hun toestaat.
  • Beperken van de risico’s voor de deelnemende tussenpersonen en kredietverstrekkers

Achterstandsmelding en bkr notering hypotheek

De deelnemende kredietverstrekkers die met een achterstand te maken hebben, zijn verplicht om dit te melden aan het BKR. De noteringen van een dergelijke achterstand blijft tot een periode van vijf jaar na het aflossen van de lening staan. De soort van krediet bepaalt ook het moment waarop de achterstand gemeld wordt. De periode tussen het ontstaan van de betalingsachterstand en het moment van de melding bedraagt tussen de twee en de vier maanden. Bij een aflopend krediet wordt de achterstand al na twee maanden gemeld.

Hypotheek zonder BKR toetsing

De meeste geldverstrekkers bieden een hypotheek zonder BKR aan. Voor een BKR vergelijking kunt u hier aanklikken, zodat uw hypotheek zonder BKR vergeleken wordt. Zo verkrijgt u een nette prijs. Maar het is onmogelijk om een lening aan te gaan zonder BKR.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als de consument met een code 1 tot 4 staat geregistreerd dan kan hij of zij niet genieten van een Nationale Hypotheek Garantie. Dezelfde maatregelen gelden ook voor een schuldregeling ( SR) of een A- notatie. De uitzondering vormt de A -registratie of de code 1 waarbij één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Bij de BKR is een herstelcode (H) vermeld
  • Volgens het BKR is de lening afgelost
  • Volgens een verklaring van de betreffende geldgever zijn de achterstanden ingelopen of is de lening afgelost.

Voor de verdere informatie kunt u terecht bij de Nationale Hypotheek Garantie.

Andere voorbeelden van de BKR coderingen naast de bekende codes A en H:

  • Code 1: Er is een aflossing- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
  • Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
  • Code 3: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld
  • Code 4: De kredietnemer is /was onbereikbaar.

About the Author

>