Index berekening gezondheidsindex en consumptieindex

De Index der consumptieprijzen, of kortweg de index, is een lijst van de prijzen van goederen en diensten, opgesteld door de Belgische Federale Overheidsdienst Economie. De index wordt maandelijks bijgehouden en weerspiegelt de evolutie van de levensduurte. In de index worden de producten en diensten opgenomen die representatief zijn voor het koopgedrag van de Belgische consument. De berekeningswijze gebeurt volgens de wiskundige formule van het indexcijfer.

Er bestaan 2 versies van de index: het algemeen indexcijfer en de gezondheidsindex.

In het geval van de gezondheidsindex werden een aantal producten die de gezondheid schaden, zoals sigaretten, uit de index gehaald. Daardoor stijgt de gezondheidsindex niet als taksen op sigaretten, brandstoffen, etc. stijgen.

Meer:

1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*