Inkomensbelasting

Inkomensbelasting en uw auto

Als u tot het personeel deel uitmaakt die over een wagen van de firma genieten en u rijdt daar meer dan 500 km/jaar mee voor persoonlijk gebruik dan geld voor u de quasi wagen kostenbedenksel. Vanaf 1/01/2006 zijn bijgaand enkele codes van toepassing. In deze bespreking zetten we een en ander nog even op een rijtje.

Uitleg ” Geen persoonlijke benutting”

Als u minder dan 500 km/ jaar persoonlijk benutting maakt van de wagen van de firma kunt u bij de belastingambtenaren een voornoemde ‘verklaring geen persoonlijke benutting bestellen. Met een zowat bekendmaking, moet u geen bijtelling laten toepassen. De belastingdienst licht de chef in wanneer de bekendmaking is ingetrokken

U zou toch meer rijden

Als achteraf blijkt dat u de hoogste 500 km toch heeft overtreden dan krijgt u daarvoor een naheffingsaanslag inkomensbelasting voor het afgelopen inkomentijdperk.

Consequenties voor de baas

Vroeger werd de belasting voor persoonlijk van de wagen van de firma vereffend langs de inkomstenaccijns aanmelding van de arbeider. Sinds 01/01/2006 wordt het persoonlijk gebruik van deze wagens tot het inkomen voor de inkomensbelasting gerekend. De baas beheert dit dus. De baas is voorgeschreven aan de belastingdienst op te geven dat de arbeider een wagen ter beschikking heeft. De accijns over het persoonlijk gebruik van de wagen van de firma wordt elke maand via de salarisbelasting vereffend.

Consequentie voor de arbeider

22% van de registerwaarde van de wagen ( met inbegrip van BPM ) als salaris in natuurlijke toestand bijgeteld. Over deze geldsom wordt salarisbelasting/bonus publiekspolis en wedde afhankelijke subsidie voor de zorgpolis wet afgehouden, niettemin geen bonussen arbeiderspolissen.

Illustratie

De registerwaarde bedraagt 30.000 euro. 22% is dan 6.600 euro. Stel dat 42% accijns moet worden vereffend, dan vereffend u circa 225 euro voor het persoonlijk gebruik van de wagen van de firma.
Toebehoren
Is de wagen op of na 1 juli 2006 op merkteken gezet, dan moet over de toebehoren geen bijtelling worden gebruikt.

Uitsluitingen

Af en toe wordt een uitsluiting gemaakt. In het bijzonder voor wagens die niet mee naar woonhuis worden genomen. Persoonlijk gebruik moet dan zwart op wit clandestien zijn. Als de wagen wel naar thuis wordt meegenomen, moet uit het beheer duidelijk zijn dat de wagen niet voor persoonlijke doeleinden is gebruikt. Zaken als brandstof verteren, ogenblikken waarop u tankt, boetedoening en beschadiging moeten hiermee in overeenkomst zijn. Daarnaast eist de belastingdienst dat de baas met u ernstige op schrift vastgelegde overeenkomsten maakt over bekrachtiging bij misstap van het verbod op persoonlijk gebruik. Dit kan een vermindering op uw inkomen zijn maar in bepaalde situaties ook dienstbeëindiging.
Verschillende medewerkers benutten één wagen
Voldoende inspectie is dan ingewikkeld. In deze toestand kan het beheer worden afgelost voor een prijs van 300 euro per merkteken/jaar. Er hoeft dan geen reisoptekening te worden opgeschreven. Dat geldt enkel als de wagen onafgebroken beurtelings wordt gebruikt, niet als de wagen 1 maal/jaar van bestuurder ruilt.

Eigen aandeel arbeider persoonlijk gebruik

Op de bijtelling kan de arbeider de subsidie voor persoonlijk gebruik, die hij aan de baas vereffend, in korting brengen. Dit geldt natuurlijk ook voor de uitgave die hij zelf bekostigd zoals brandstofuitgave tijdens persoonlijk gebruik. Is er sprake van een eigen subsidie omdat de betreffende arbeider een chiquere wagen heeft geselecteerd dan de door de baas gestelde regel of omdat enkele aanvullend zijn verworven, dan kan hij de subsidie hierop alleen in korting brengen voor zover het naar proportie aan persoonlijke km kan worden aangerekend. Een subsidie onverwachts dient uitgesmeerd te worden over de gebruikstijd.

About the Author

>