Inkomsten

Wat verandert er aan uw inkomsten bij een economische werkloosheid? De werkgevers zien een tijdelijke werkloosheid vaak als een oplossing, maar is het wel het geval?
Het fenomeen economische werkloosheid komt meer en meer voor. De laatste drie maanden van 2008 waren er in België ongeveer 450.000 tijdelijke werklozen geregistreerd. Dit betekent een absoluut record. En de mensen maken zich natuurlijk zorgen over hun inkomsten.

Wat betekent de term ‘economische werkloosheid’?

Deze regeling kan toegepast worden als er een goede reden voor bestaat. Want het stelt de werkgever in staat om voor een vastgelegde periode een deel van de arbeiders werkloos te maken. Want het geldt enkel voor arbeiders en niet voor bedienden. Deze regeling kan het gevolg zijn van negatieve conjunctuur, waarbij er niet voor alle arbeiders genoeg werk aanwezig zal zijn.
Sommige sectoren en productietakken hebben zo en zo minder personeel nodig tijdens bepaalde periodes. Bijvoorbeeld een ijsroomfabrikant zal minder arbeiders kunnen tewerkstellen tijdens de winter. Maar het heeft natuurlijk invloed op de inkomsten van de arbeiders in kwestie.

Hoelang duurt de economische werkloosheid?

Het is een tijdelijke soort werkloosheid. De periode moet dus op voorhand afgesproken worden. Na het afloop van de vastgestelde periode, moet het volledig personeel terug aan de slag kunnen.
Volgens de site van de FOD Economie is er de volgende regeling over het duur van de economische werkloosheid van toepassing:

Inzake de maximale duur:

• 4 weken wanneer de arbeidsovereenkomst volledig geschorst is;
• maximaal 3 maanden in een stelsel van gedeeltelijke arbeid, indien die minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken omvat. In die laatste hypothese moet de week waarbinnen gewerkt wordt, minstens 2 arbeidsdagen bevatten. Zo niet, dan zijn de regels van de volledige schorsing van toepassing;
De door de wet bepaalde periode van 3 maanden kan wel overschreden worden, als de gedeeltelijke arbeid ten minste 3 per week omvat. Oftewel 1 arbeidsweek op 2 arbeidsweken. Volgens de RVA is er geen maximumsduur van toepassing.

Wat zijn uw rechten en ?

Bij een economische werkloosheid hebt u altijd recht op een percentage van uw normale inkomsten. Het bedrag is begrensd op 2.206,46 euro bruto per maand. Indien u gezinshoofd of alleenstaande bent, betreft het 75 procent van uw loon ( wat neerkomt op 1.654, 90 per maand). Als u samenwoont, maar geen gezinshoofd bent, krijgt u 70 procent van uw normale inkomsten. De maximum bedraagt 1.544,40 euro. De werkloosheiduitkering voor economische werkloosheid steeg ook bovendien sinds 1 januari 2009.

Geldt dezelfde regeling ook voor bedienden?

Uit een enquête van beroepsfederatie Agoria blijkt er dat technologische bedrijven zijn voor 85 procent voorstaander van economische werkloosheid bij bedienden.
49 procent van de Agoria-bedrijven doet een beroep op het systeem van economische werkloosheid voor arbeiders. Veel technologiebedrijven zouden ook graag dezelfe systeem voor de bedienden willen toepassen. Op deze manier hoeven de werkgevers de trouwe werknemers niet meteen te ontslaan. Deze tijdelijke regeling verandert niet veel aan de inkomsten van de werknemer, maar kan investeringen veiligstellen.

About the Author

>