Kredietcrisis en uw pensioen

De huidige crisissituatie, vooral de kredietcrisis maakt vele consumenten bang. Ze zijn natuurlijk heel bezorgd over hun pensioen. Want de schade die de crisis aan de pensioenopbouw aanrichtte, kan redelijk groot zijn. Toch is de schade die de kredietcrisis veroorzaakt heeft niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt natuurlijk af van uw pensioenopbouw.

Uitbetaling van het pensioen

De consumenten die de AOW en een aanvullend pensioen ontvangen, zullen de kredietcrisis vooral merken aan het feit, dat de pensioenen tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd worden. Kredietcrisis tijdens de inflatie is dubbel zo vervelend, omdat u veel minder met uw pensioen kunt kopen. Deflatie vormt een oplossing voor al deze problemen. Voor de economie is deflatie natuurlijk minder goed, maar voor de consumenten is het zeker niet zo slecht. Want de producten worden goedkoper. De daling van de prijzen is ook goed voor de koopkracht. Consumenten die veel schulden hebben, verliezen wel geld bij een deflatie. Hun schulden dalen niet, maar nemen alleen maar toe. Momenteel is het nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van een deflatie, maar men kan het nu al voorspellen uitgaande van de daling van benzine- of grondstofprijzen.

Pensioen opbouwen

De wijze waarop uw pensioen is opgebouwd speelt tijdens van een kredietcrisis een grote rol. Niet minder belangrijk is bij welke financiële instelling uw pensioengeld opgebouwd wordt. Hieronder vindt u een lijst van de mogelijke instellingen:

Het pensioenfonds

In Nederland is het opbouwen van een aanvullend pensioen via een pensioenfonds zeer populair. De werkgever laat u ook vaak geen keuze. De grootste pensioenfondsen zijn de ABP en de PGGM. Maar de dekkingsgraad van deze fondsen is tegenwoordig sterk gedaald. Het wil natuurlijk niet zeggen, dat u geen geld zal krijgen. Maar u zult toch een groot verschil merken waneer u uw verwachtingen vergelijkt met wat u krijgt. Gelukkig zijn er ook maatregelen die u kunnen helpen. Het betreft ofwel een lager pensioen, ofwel geen volledige indexatie van uw pensioen. De eerste optie lijkt natuurlijk minder aantrekkelijk. Ten tijde van een kredietcrisis zal de premie die de consumenten moeten betalen nog worden verhoogd. Als de kredietcrisis niet met een lagere beursindex en lagere rente samenvalt, zal de schade niet zo groot zijn. Het hangt natuurlijk ook af van de inflatie – en deflatiegraad.

De verzekeraar

De verzekeringsproducten die aangeboden worden op de markt kunnen u ook helpen om uw aanvullend pensioen te behouden. De spaarproducten gebaseerd op spaarrekeningen en obligaties vormen een uitzondering op de regel. Soms is het ook handig om de polis van de lijfrente te bekijken, want deze spaarproducten hebben vaak een gegarandeerd eindrendement.

Opbouw pensioen in eigen beheer

Wie beslist om via een bank te sparen, heeft eigenlijk goed gekozen. Het is fiscaal gunstig voor de consumenten met een pensioentekort. De consumenten die hun pensioenopbouw hebben belegd, lijden verlies bij een kredietcrisis. Maar het pensioendatum ligt nog ver weg, dus de beleggers kunnen nog veel winst maken. Men moet natuurlijk niet snel alles beginnen verkopen, want wanneer u met pensioen bent, zal niet het totale vermogen aangesproken worden. Wat u dus kunt doen is het volgende, voldoende evenwicht creëren. Dat wil zeggen niet enkel over aandelen beschikken, maar ook over vastgoed en obligaties. Sparen kan een mooie oplossing bieden. Een goed advies is natuurlijk ook mooi meegenomen

About the Author

>