Lenen zonder BKR instellingen

Een lening aangaan zonder BKR is een hele klus. Gelukkig is het dankzij bepaalde instellingen wél mogelijk om geld te lenen zonder BKR. In dit artikel vertellen wij u graag wat meer over begrippen zoals het Bureau Krediet Registratie en de BKR coderingen. De allerbelangrijkste informatie die wij u in dit artikel verstrekken, is ongetwijfeld het antwoord op de vraag: hoe kan ik geld lenen zonder BKR?

BKR Bureau Krediet Registratie

Er wordt in Nederland een elektronisch dossier bijgehouden van elke persoon die een krediet heeft afgesloten. Deze informatie wordt geregistreerd en bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie via het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De geregistreerde gegevens betreffen de afgesloten kredietcontracten zoals creditcards, leningen en ook debetfaciliteiten op betaalrekeningen. De telefoonabonnementen van de deelnemende telefoonbedrijven kunnen ook geregistreerd worden. Er worden niet alleen afgesloten kredieten en telefoonabonnementen bijgehouden. Ook de betalingsachterstanden worden geregistreerd.

Het aantal geregistreerden bij het BKR bedraagt ongeveer 11 miljoen mensen. Het BKR heeft als doel het beoordelen van kredietwaardigheden van de consumenten die een lening willen aangaan. Een  kredietverstrekker kan meer informatie verkrijgen over de consument via het BKR. Hij kan op die manier ook te weten komen over de geregistreerde betalingsachterstand van de betreffende persoon.

Een andere belangrijke taak van het BKR is het beschermen van de consumenten tegen de overkreditering. Er kunnen maatschappelijke problemen ontstaan doordat de consumenten teveel willen lenen. De instellingen en bedrijven worden zo ook beschermd tegen onbetrouwbare consumenten, die de afgesloten leningen niet kunnen afbetalen. Het aantal nieuwe kredieten die jaarlijks bij het BKR geregistreerd worden, bedraagt ongeveer 1 miljoen. Na het aflopen van een contract worden de gegevens niet zomaar gewist, ze worden namelijk tot 5 jaar na de afloop bewaard. De hypotheken vormen een uitzondering op de regel. Ze worden enkel en alleen geregistreerd als er een betalingachterstand ontstaat.

De betekenis van een BKR codering

Wat is een BKR Codering

Het centrale systeem van het BKR in Thiel houdt alle betalingsverplichtingen bij. Hier staan alle gegevens over de consumenten die de voorbij vijf jaar een telefoonabonnement of een lening hadden aangegaan. Deze gegevens worden opgeslagen en gewist enkel na een periode van 5 jaar na de afloop van de lening.

Maar het feit dat een consument bij het BKR is geregistreerd zegt niets over zijn betalingsgedrag. Het aantal consumenten dat hun betalingsverplichting gewoon nakomt, bedraagt ongeveer 94%. Het aantal consumenten dat wél moeite heeft met het nakomen van de financiële verplichtingen bedraagt tussen 4 en 6%. Na het opsturen van een mededeling naar een consument met een betalingsachterstand, is het voor de kredietverstrekkers mogelijk om een notering bij het BKR te maken.

Gebruik van de codes

Welke codes worden er gebruikt

De betalingsachterstanden hebben hun eigen codes. Het BKR gebruikt verschillende codes. De A code waarschuwt voor een betalingsachterstand, terwijl door de H code aangeduid wordt dat de betalingsachterstand ingelopen is. Er wordt enkel voor de lopende rekeningen met de H code gewerkt. Na het beëindigen van een lening, wordt de code H uit de database gehaald.

Ook goed om te weten is het feit dat er met een achterstandsmelding niets gezegd wordt over de achterstand op de lening en over het geleende bedrag. De codering die gedurende een periode van vijf jaar na het aflopen van de rekening geregistreerd blijft, kan wel ervoor zorgen dat u moeilijkheden zal ervaren bij het aangaan van nieuwe leningen.

Geld lenen zonder BKR

Het lenen van geld zonder BKR is nog steeds heel moeilijk, zelfs onmogelijk. Want maar enkele kredietverstrekkers wagen zich aan het lenen van geld zonder BKR. De meeste kredietverstrekkers verkiezen een lening met BKR, want zo zijn ze zeker dat ze alle nodige gegevens zullen terug vinden. Met het lenen zonder BKR bestaat er voor een geldverlener minder zekerheid. Het is natuurlijk aangeraden om verschillende offertes te laten maken voor u een som leent bij een kredietverstrekker. Door verschillende offertes met elkaar te vergelijken, kunt u de beste en goedkoopste oplossing vinden. Zet ook alles op papier voor u geld gaat lenen om geen te snelle beslissingen te maken.

Het vinden van een instantie om geld zonder BKR te lenen

Via het Internet ( bijvoorbeeld Google) kunt u een kredietverstrekker vinden die bereid is om geld te lenen zonder BKR. Als trefwoorden kan men bijvoorbeeld ingeven:

About the Author

>