Levensloopregeling

Levensloopregeling in Nederland

Vanaf 1 januari 2006 is er in Nederland een gloednieuwe belastingsregeling in voege getreden, met name de levensloopregeling. Deze regeling geeft aan de werknemers de mogelijkheid om tijdens het werken geld opzij te leggen en zo de kans te creëren om gedurende het onbetaald verlof toch een vervangend salaris te hebben. Hoe alles in zijn werk gaat kan je lezen in volgend artikel.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof wil zeggen dat het loon voor een bepaalde periode niet doorbetaald wordt, bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof of een zogenaamde sabbatical (= onderbreking van je werk). Het is ook mogelijk dat deze periode het pensioen voorafgaat. Momenteel bestaat er dus een akkoord die het mogelijk maakt dat werknemers van hun eerder gespaarde geld kunnen gebruik maken.

De levensloopregeling

Werkgevers moeten hun medewerking verlenen wanneer een werknemer van deze levensloopregeling wil gebruik maken. Werknemers mogen dan jaarlijks niet meer dan 12% van hun jaarlijks inkomen gebruiken in deze levensloopregeling (tenzij ze de leeftijd van 50 jaar bereikt hadden op 1 januari 2005, dan mogen ze meer sparen). Wanneer het gespaarde geld van een werknemer is opgelopen tot 210% van het jaarsalaris moet hij/zij stoppen met sparen. De geldsom kan dan dus enkel nog aandikken door een spaarrente of een beleggingsrendement.

Uitvoering van de levensloopregeling

Zowel bankinstellingen als verzekeringsmakelaars alsook pensioenfondsen hebben de toestemming om de levensloopregeling uit te voeren. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden aangeboden : spaarrekeningen, beleggingsrekeningen of verzekeringsmogelijkheden. Uiteraard bestaat er bij een beleggingsrekening voor de werknemer het gevaar dat het opgespaarde bedrag lager is door minder positieve beleggingsresultaten.

Opnemen van het levenslooptegoed

Het opgespaarde tegoed kan niet naar goeddunken opgevraagd worden. De werknemer heeft immers niet het recht om de vakantie zomaar op te nemen omdat dit in overleg met werkgever moet gebeuren. Als ze een akkoord bereiken heeft de werknemer de mogelijkheid om het ganse bedrag in een keer op te nemen of te verspreiden over verschillende kleinere bedragen. Het uitbetalen van het levenslooptegoed gebeurt via de werkgever, die wel vooraf de belastingen van het bedrag gaat afhouden.

Belastinginhouding over het tegoed

Over het gespaarde tegoed wordt op het ogenblik van inleggen geen loonsbelasting afgehouden, maar wel bonussen werknemersverzekeringen. Wanneer de werknemer het levenslooptegoed opneemt tijdens zijn vakantie wordt die loonheffing alsnog ingehouden. Idem ook voor de inkomensafhankelijke premie zorgverzekering, deze wordt ook pas ingehouden wanneer het tegoed wordt uitbetaald.

About the Author

>