Dankzij de dalende inflatie, stijgen ook de prijzen minder sterk. Maar welke gevolgen heeft het voor uw loon?

Uw loon blijft stijgen, zelfs als u geen opslag krijgt. De lonen in België worden via de automatische loonindexering aan de levensduurte aangepast. Volgens Bart Van Craeynest, econoom bij KBC Asset Management, zal de gezondheidsindex met 1.3 procent stijgen in het jaar 2009. Het extra inkomen zal op die manier 539 euro meer bedragen, dan vorig jaar. Het inkomen van een gemiddeld Belgisch gezin zal volgens de berekeningen op 41.035 euro neerkomen.

Hierbij sommen wij de algemene verwachtingen, plus- en minpunten op:

(+) Uw koopkracht stijgt
De koopkracht zal toenemen in 2009. In tegenstelling tot vorig jaar, waarin de koopkracht met 0,3 procent daalde.
(-) U verliest uw baan
Niet iedereen zal kunnen genieten van de stijgende koopkracht. Voor vele mensen betekent de economische crisis ook het verlies van hun baan en dus ook van hun loon. Volgens verschillende cijfers zouden er in België ongeveer 70.000 banen moeten verdwijnen.
(-) U krijgt geen bonus
De kaderleden en topmanagers zijn niet bang om hun baan te verliezen. Hun inkomen zal wel verminderen. Dat geldt vooral voor werknemers, die elk jaar van een bonus genieten. De crisis zorgt voor harde tijden, waarin bonussen verlaagd kunnen worden, of helemaal afgeschaft bij sommige bedrijven.
(-) U krijgt geen loonsverhoging
In tijden van crisis moet u een loonsverhoging vergeten. De lonen worden geïndexeerd, maar er ontstaat geen inkomensstijging.
(-) Uw inkomen uit vermogen is aangetast
Door de crisis vermindert ook uw inkomen uit vermogen.
Door de financiële crisis hebben veel Belgische gezinnen een stuk van hun spaarcenten in rook zien opgaan.
(+) U kunt zaakjes doen
De gezinnen die tijdens de crisis hun werk niet verliezen, kunnen wel genieten van de voordelen van de crisis. Zo kunnen ze profiteren van allerlei aanbiedingen zoals lage prijzen van wagens.

About the Author

>