Manieren van betalen in eigen land

Twee verschillende manieren van betalen in eigen land, hoe duur is het allemaal niet?

Sedert het begin van 2008 zijn er in eigen land twee soorten betaalstelsels van kracht. Bij de huidige,wat nu al van kracht is er nog een europese op komst. U hoort het goed, eenvoudiger kan het niet gemaakt worden he!

European Payment Council

In de loop van 2002 werd het European Payment Council ,kortweg het EPC door enkele europese banken opgericht met als doel dat buitenlandse verrichtingen met de euromunt binnen het Europese continent op gelijk servicepeil zou komen als de hedendaagse binnenlandse verrichtingen. Dit wil zeggen, de nationale kwaliteit als streefdoel voor de vooropgestelde grensoverschrijdende kwaliteit van betalen. Deals daaromtrent worden verder in de EPC afgesloten. Het uiteindelijke streefdoel is dat bankinstellingen vanaf 2008 de pan-Europese betaalservice kunnen mogelijk maken. Dit moet op den duur uitdraaien in de SEPA oftewel de Single Euro Payments Area.

SEPA

De SEPA gaat vanaf 1 januari 2008 van start. In het begin was er een overgangsperiode tot eind 2010 vooropgesteld. Vanaf dat ogenblik zouden de binnenlandse girale en elektronische betalingsmogelijkheden moeten zijn omgezet naar de pan-Europese, die over het ganse europese continent aan dezelfde condities en tarieven zouden moeten gebruikt kunnen worden. Denken we ook aan de overeenkomstigheid met start van de euromunt in eigen land. Na een kortstondige girale gelijkschakeling die de tijd overbrugde om van gulden naar euro over te schakelen, werd kort na 1 januari 2002 alleen naar de euromunt overgeschakeld . De tweevoudige prijsaanduidingen heeft in onze winkels slechts eventjes geduurd. De winkeluitbaters waren van mening dat het te vervelend en te prijzig was.

Koerswijziging

Ondertussen hebben bankinstellingen zoals bv Currence en de toezichthouder een andere beslissing genomen. Er zal onder andere een eind gemaakt worden aan een harde eindtijd van invoering van het pan-Europese systeem. Om een vlugge en totale invoering tot een goed einde te brengen zijn de girale verschillen tussen de afzonderlijke streken op dit moment nog te groot. Dit wil zeggen dat zowel zakenmensen als gewone burgers in hun eigen land voor langere periode met een dubbel betaalsysteem verrichtingen zullen moeten uitvoeren. Men gaat er van uit dat ons land gedurende zestal jaar met een dubbel betaalsysteem zal moeten werken want de nieuwe betaalpassen zullen vermoedelijk niet klaar zijn voor 2013.

Het kostenplaatje

Van beide systemen gebruik maken wil zeggen dat aan de ene kant hoofdzakelijk winkels en bedrijven nu nog niet verplicht worden om naar het Europese systeem over te schakelen want ze krijgen wat respijt. Langs de andere kant leidt het dubbel gebruik van beide betaalsystemen tot een meerkost toch zeker bij de bankinstellingen. En die meerkost willen ze uiteraard doorrekenen. Op de eerste plaats naar de zakenwereld toe maar die zullen op hun beurt diezelfde kost naar de gewone gebruiker gaan doorrekenen met als gevolg dat deze laatste er weinig voordeel mee doet. Overschakelen zullen we toch moeten doen weliswaar met een nog hogere kost. Leuk is natuurlijk anders!

About the Author

>