Previous
  Next

  Maximale hypotheek

  Wanneer u serieus nadenkt over het kopen van een huis dan wilt u al gauw weten wat de maximale hypotheek is die u lenen kunt.
  Bij het berekenen van de maximale hypotheek zijn er meerdere zaken die in overweging worden genomen. Zoals het salaris dat u elke maand verdiend en dus uw totale jaarinkomen. De rentestand van de hypotheek die u op het oog hebt. En de verkoopwaarde van het huis dat u wilt kopen met de hypotheek. Ook uw leeftijd en of u eigen geld in de aanschaf van de woning wil steken is van invloed op de berekening. Met het samenspel van deze gegevens kan op exacte wijze de maximale hypotheek worden berekent die u lenen kan. Gemiddeld ligt de maximale hypotheek 5% lager dan vorig jaar. Ter bepaling van de maximale hypotheek wordt voortaan uitgegaan van een bedrag dat 4,5 maal het bruto jaarsalaris betreft.

  Verwacht wordt dat deze ontwikkeling remmend zal werken op de waardestijging van koopwoningen. Omdat de rente nog steeds relatief laag is en de woningmarkt krap, ligt een daling van de huizenprijzen nog niet in het verschiet.

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat erop toezien dat banken geen hypotheken verstrekken die in strijd zijn met de gedragscode. De NVB gaat hierbij zelfs zo ver, dat er een kliklijn is ingesteld.
  Omdat deze gegevens van persoon tot persoon verschillen, is er wel een rode draad die u kan aanhouden bij het vaststellen tot welk hypotheekbedrag u kunt gaan dus bij uw maximale hypotheek. Voor een goede indicatie kunt u vijf keer uw bruto jaarsalaris aanhouden. Over het algemeen zal de maximale hypotheek die u kunt lenen dichtbij dit bedrag in de buurt liggen. Voor een exacte berekening van de maximale hypotheek gaat u natuurlijk naar een adviseur voor hypotheken om uw maximale hypotheek te berekenen.

  About the Author

  >