Non conforming hypotheek

Personen zonder een vast arbeidscontract en afgekeurd door het BKR, kunnen nu toch in opmerking komen voor een hypotheek, namelijk de non conforming hypotheek.

De non conforming hypotheek is ontwikkeld voor mensen die moeilijker een hypotheek kunnen afsluiten. Ook bij deze vorm van hypotheek zal de situatie van de aanvragers grondig onderzocht worden. In geval van achterstallige betalingen (geregistreerd door het BKR) wordt bekeken of de achterstanden meteen kunnen worden afgelost en meegerekend worden in de nieuwe hypotheek.

De hypotheekaanbieder

De algemene regel bij het verschaffen van leningen en kredieten luidt dat de vergoeding stijgt naarmate het risico stijgt. Iemand die als risicoloos wordt beschouwd kan een veel goedkopere hypotheek afsluiten op voorwaarde dat hij of zij goed onderhandelt. Maar ook mensen die tot een risicovolle categorie behoren, willen soms geld lenen. Mensen zonder vaste baan bijvoorbeeld, of mensen met schulden als gevolg van een scheiding of ziekte. De non conforming hypotheek biedt deze mensen een oplossing voor hun probleem. Deze vorm van hypotheek wint steeds meer aan populariteit. Mensen met variabel inkomen kunnen overigens zeer betrouwbare betalers zijn. Aan de andere kant kunnen mensen met een zekere financiële situatie onbetrouwbare betalers blijken te zijn.

De non conforming hypotheek

De economische crisis in de VS heeft een wrange nasmaak achtergelaten voor de hypotheekaanbieders. Op de subprime markt in de VS werden namelijk vaak Non Docs verkocht. Non Doc staat voor No Documents, dit wil zeggen het zijn hypotheken zonder hypotheekcontract. In Nederland zijn er momenteel gelukkig slechts een paar aanbieders van deze contractloze hypotheken:

  • Elq en Sparck (dochterondernemingen van de Amerikaanse banken Lehman Brothers en Citygroup)
  • Tadas van de DSB Bank
  • Bemiddelaar Hypotrust

Kosten en risico

De non confoming hypotheek heeft een rente die tot 0,5 % hoger is dan het rentepercentage bij een andere hypotheek. De rente ligt hoger om uw hoger risicoprofiel te compenseren. Ook bij non conforming hypotheek zijn kredieten onvoordelig zowel voor de verstrekker als voor de klant.

  • Verstrekker: de verstrekker wil niet in de problemen komen zoals de meeste kredietverstrekkers in de VS. Daarom zal hij rekening houden met het feit dat de klant een hoger risicoprofiel heeft.
  • Klant: de klant wil zijn huis niet verliezen maar hij wil ook vertrouwen winnen van andere hypotheekaanbieders door een betrouwbare klant te zijn.  De klant wil geen nieuwe problemen veroorzaken in tegendeel hij wil inzicht krijgen in het oplossen van problemen.

Conclusie

In Nederland is de markt van non conforming hypotheek nog relatief klein. Daarom zal het ook minder hinder ondervinden van de crisis in de VS.  Toch is deze hypotheekmarkt aan het groeien.  Regelmatige evaluatie van de min- en pluspunten van deze markt en vooral openheid kunnen de non conforming hypotheekmarkt sturen richting een volledig geaccepteerde markt.

Geld lenen met BKR

About the Author

>