Onderwijskosten

Vermindering onderwijskosten

Leren om verder of hogerop te komen in uw betrekking loont. Niet enkel verbetert u uw mogelijkheid op de arbeidsmarkt en uw loonspositie, de regering vereffent een aanzienlijk portie mee. Dit is mogelijkerwijs door de overeenkomst “vermindering onderwijsuitgaven of andere scholingsuitgiften”. Dit geld niet alleen voor uw lopende werk maar ook mogelijke aankomend werk

Wie in 2007 een vorming of onderwijs volgde voor zijn baan mag de uitgiften hiervoor, zoals leerstofgeld en de uitgiften voor lectuur, onder voorgeschreven conditie verminderen als persoonsgebonden mindering.

Condities

• De cursus of onderwijs was gericht op uw ambacht of baan;
• De uitgiften, ingekrompen met mogelijke compensaties (bijv. van uw baas) gaan de dorpelprijs van 500 euro te boven. Alles boven deze dorpelprijs mag u afhouden. Doorgaans geldt een hoogstens verminderingsom van 15.000 euro;
• U of uw fiscale vennoot heeft de uitgiften voor uw opleiding gedaan.
Volgende kosten tellen mee:
• kosten voor leerboek of literatuur;
• afmelding duurzame dingen. De afmelding van een duurzaam ding moeten enkel tot de onderwijskosten voor zover u dat ding gebruikt voor de scholing of opleiding. Bijgaand moet u rekening houden met de restwaarde en de levensduur. Voor home computer en randapparatuur geldt een levensduur van 3 j en een restwaarde van 10%;
• cursusgeld.

Volgende kosten tellen niet mee:

• uitgiften voor alimentatie, zoals onderdak, eten en kledij;
• reis- en verblijfkosten;
• interest voor cursusschulden;
• uitgiften voor studie-uitstapjes of excursie;
• uitgiften voor een baan- of studeerkamer (ook niet de huishouding daarvan).

U hoeft geen bewijzen als bijvoegsel mee te zenden. U moet dit toch wel 5 j te opbergen voor een mogelijke inspectie.

About the Author

>